Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegatussin (Bromhexine+Plantago lanceolata+Verbascum sp.) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegatussin (OTC) syrop 2,6 mg + 2,35 g/5 ml 1 but. 115 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,40 Cena 100% (zł): 10,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegatussin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Herbapol Lublin S.A.

CO ZAWIERA FLEGATUSSIN

100 g syropu zawiera 40 mg chlorowodorku bromoheksyny oraz 36 g wyciągu płynnego wodnego (1:3) z liści babki lancetowatej i kwiatów dziewanny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek ułatwia odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

KIEDY STOSUJE SIĘ FLEGATUSSIN

W kaszlu z utrudnionym odkrztuszaniem w przebiegu stanów zapalnych dróg oddechowych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
10 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3-4 razy na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Do podawania leku służy miarka umożliwiająca odmierzenie 5 ml lub 10 ml syropu. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. W czasie leczenia należy przyjmować dużą ilość płynów.

KIEDY FLEGATUSSIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (bromheksynę, substancje zawarte w wyciągu z liści babki lancetowatej i kwiatów dziewanny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeśli po upływie 7 dni objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku u osób z czynną chorobą wrzodową żołądka, ponieważ lek może nasilać objawy choroby. W przypadku stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową należy zachować szczególną ostrożność. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza. Jeżeli pojawią się zmiany na skórze lub śluzówkach, należy przerwać leczenie chlorowodorkiem bromoheksyny i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość śluzówek. Nie należy stosować bromoheksyny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycykliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) lub reakcje alergiczne np. reakcje skórne. Niewykluczone jest wystąpienie skurczu oskrzeli, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej. W przypadku wystąpienia uczucia duszności, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku może nasilić objawy choroby wrzodowej żołądka. Bardzo rzadko występują ból i zawroty głowy.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić nudności i wymioty.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych