LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Fraxiparine (Nadroparin)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fraxiparine (Rp) roztwór do wstrzykiwań 2850 j.m. aXa/0,3 ml 10 amp.-strzyk. 0,3 ml
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
48,43
0,00
Cena
100% (zł):
79,59
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fraxiparine (Rp) roztwór do wstrzykiwań 3800 j.m. aXa/0,4 ml 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
58,05
0,00
Cena
100% (zł):
100,66
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fraxiparine (Rp) roztwór do wstrzykiwań 5700 j.m. aXa/0,6 ml 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
82,81
0,00
Cena
100% (zł):
148,33
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fraxiparine (Rp) roztwór do wstrzykiwań 7600 j.m. aXa/0,8 ml 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
98,87
0,00
Cena
100% (zł):
187,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fraxiparine (Rp) roztwór do wstrzykiwań 9500 j.m. aXa/ml 10 amp.-strzyk. 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
195,27
Cena
100% (zł):
195,27
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fraxiparine

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Viatris Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera lek Fraxiparine?

Lek Fraxiparine jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce w pięciu dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 ampułko-strzykawka zawiera: 2850 j.m. AXa, 3800 j.m. AXa, 5700 j.m. AXa, 7600 j.m. AXa lub 9500 j.m. AXa nadroparyny wapniowej.

Jak działa lek Fraxiparine?

Nadroparyna wapniowa jest lekiem przeciwzakrzepowym, należącym do grupy leków nazywanych heparynami drobnocząsteczkowymi. Jej działanie polega na zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych lub leczeniu zakrzepów już istniejących.

Kiedy stosować lek Fraxiparine?

Wskazania do stosowania leku Fraxiparine to:
- zapobieganie rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i w chirurgii ortopedycznej;
- zapobieganie rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny, u których istnieje wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. znaczne nasilenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolność serca, ciężkie zakażenia itp.);
- zapobieganie wykrzepianiu w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy;
- leczenie zakrzepicy żył głębokich z występującą zatorowością płucną lub bez zatorowości;
- leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka Q w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym.

Jak stosować lek Fraxiparine?

Lekarz ustala dawkę leku Fraxiparine odpowiednią dla pacjenta, w zależności od wskazania. Lek należy stosować tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać lub kończyć stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Sposób podawania

Lek Fraxiparine może być podawany we wstrzyknięciach podskórnych lub dożylnie. Wstrzyknięcia podskórne leku mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prawidłowego podawania leku zawartych w instrukcji dołączonej do opakowania leku. Miejscem odpowiednim do samodzielnego wstrzyknięcia podskórnego jest boczna część brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie. Nie należy wykonywać wstrzyknięć w odległości do 5 cm od pępka oraz wokół istniejących blizn lub siniaków. Każda ampułko-strzykawka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Każde wstrzyknięcie należy wykonywać w inne miejsce. Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Fraxiparine?

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy skracać odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Fraxiparine nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nadroparynę wapniową), heparynę lub podobny lek (taki jak enoksaparyna, dalteparyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Fraxiparine nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fraxiparine?

Po przeanalizowaniu wszystkich przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku Fraxiparine, lekarz zaleci leczenie tym lekiem. Przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie stosowania leku u pacjenta zostaną wykonane badania krwi w celu sprawdzenia liczby płytek krwi (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi) oraz ilości potasu we krwi. W przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjenta będzie wykonywane znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe, albo nakłucie lędźwiowe, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Fraxiparine. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z leczeniem. Lek Fraxiparine nie może być zamieniany z innymi heparynami drobnocząsteczkowymi (takimi jak enoksaparyna lub dalteparyna), ponieważ nie są one dokładnie takie same, różnią się aktywnością oraz dawkowaniem.

Jak stosować lek Fraxiparine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Fraxiparine w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Fraxiparine u kobiet w ciąży lub kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Fraxiparine?

Ulotka dołączona do opakowania zawiera działania niepożądane towarzyszące terapii z zastosowaniem leku Fraxiparine. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku są: krwawienia o różnej lokalizacji oraz małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Fraxiparine i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej (takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie) lub martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Fraxiparine?

W razie podejrzenia podania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Głównym objawem przedawkowania leku są krwawienia.

Czy lek Fraxiparine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Fraxiparine na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Fraxiparine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Fraxiparine - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem