LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Furaginum Adamed (Furazidin - Furagin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Furaginum Adamed (Rp) tabletki 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 2,73 Cena 100% (zł): 5,32 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Furaginum Adamed

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA FURAGINUM ADAMED?

1 tabletka Furaginum Adamed zawiera 50 mg furazydyny, zwanej wcześniej furaginą. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA FURAGINUM ADAMED?

Furazydyna hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

KIEDY STOSOWAĆ FURAGINUM ADAMED?

Lek Furaginum Adamed jest stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez pałeczki okrężnicy (Escherichia coli).

JAK STOSOWAĆ FURAGINUM ADAMED?

Dawkowanie leku Furaginum Adamed, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki. W przypadku stosowania leku u dzieci tabletkę można rozkruszyć i wymieszać z mlekiem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU FURAGINUM ADAMED?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY FURAGINUM ADAMED NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Furaginum Adamed nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (furazydynę), na pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAGINUM ADAMED?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Furaginum Adamed lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Podczas długotrwałego stosowania leku lekarz zaleci badanie krwi oraz kontrolowanie czynności nerek i wątroby. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania leku Furaginum Adamed.

JAK STOSOWAĆ FURAGINUM ADAMED Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

JAK STOSOWAĆ FURAGINUM ADAMED Z JEDZENIEM I PICIEM?

Lek Furaginum Adamed najlepiej jest przyjmować podczas posiłków zawierających białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie furazydyny.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FURAGINUM ADAMED W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Furaginum Adamed u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Leku Furaginum Adamed nie należy stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Furaginum Adamed w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Leku Furaginum Adamed nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FURAGINUM ADAMED?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Furaginum Adamed, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FURAGINUM ADAMED?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

CZY FURAGINUM ADAMED WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Furaginum Adamed u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ FURAGINUM ADAMED?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl