Dodaj do mojego indeksu leków »

Gaviscon o smaku mięty (Sodium alginate+Sodium bicarbonate+Calcium compounds) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Gaviscon o smaku mięty (OTC) zawiesina doustna 500 mg + 267 mg + 160 mg/10 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,10 Cena 100% (zł): 15,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gaviscon o smaku mięty TAB (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 250 mg + 133,5 mg + 80 mg 8 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gaviscon o smaku mięty TAB (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 250 mg + 133,5 mg + 80 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,05 Cena 100% (zł): 11,05 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gaviscon o smaku mięty

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

CO ZAWIERA GAVISCON O SMAKU MIĘTY

Gaviscon o smaku mięty
10 ml zawiesiny doustnej zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera niewielkie ilości sodu i wapnia - pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
Gaviscon o smaku mięty TAB
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia. Lek zawiera sód i wapń - pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle i jamie ustnej.

KIEDY STOSUJE SIĘ GAVISCON O SMAKU MIĘTY

Lek jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), np. po posiłkach lub w czasie ciąży, a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej
Gaviscon o smaku mięty
10-20 ml zawiesiny po posiłkach i przed snem (do 4 razy na dobę).
Gaviscon o smaku mięty TAB
W przypadku wystąpienia objawów stosować 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem (do 4 razy na dobę).
Dzieci
U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Do stosowania doustnego. Tabletkę należy dokładnie przeżuć przed połknięciem.

KIEDY GAVISCON O SMAKU MIĘTY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po 7 dniach objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania u pacjenta chorób nerek lub serca.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować w ciągu 2 godzin od zastosowania innych leków, ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku może wystąpić wzdęcie brzucha - jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych