Dodaj do mojego indeksu leków »

Guajazyl (Guaifenesin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Guajazyl (OTC) syrop 125 mg/5 ml 1 but. 150 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Guajazyl (OTC) syrop 125 mg/5 ml 1 but. 200 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,80 Cena 100% (zł): 11,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Guajazyl

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA GUAJAZYL?

5 ml syropu Guajazyl zawiera 125 mg gwajafenezyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera czerwień koszenilową i parahydroksybenzoesan etylu - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera alkohol.

JAK DZIAŁA GUAJAZYL?

Gwajafenezyna zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz upłynnia zalegającą wydzielinę, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSOWAĆ GUAJAZYL?

Lek Guajazyl jest stosowany jako lek wykrztuśny w leczeniu kaszlu.

JAK STOSOWAĆ GUAJAZYL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
15 ml syropu Guajazyl (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu Guajazyl (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę. Leku Guajazyl nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku, popijając małą ilością płynu.

KIEDY GUAJAZYL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Guajazyl nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (gwajafenezynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Guajazyl u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami psychicznymi - ze względu na zawartość alkoholu.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU GUAJAZYL?

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Guajazyl bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

JAK STOSOWAĆ GUAJAZYL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Guajazyl należy stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ GUAJAZYL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość alkoholu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU GUAJAZYL?

Podczas stosowania leku Guajazyl mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka skórna, pokrzywka.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU GUAJAZYL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

CZY GUAJAZYL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Guajazyl może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na zawartość alkoholu.

JAK PRZECHOWYWAĆ GUAJAZYL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po otwarciu opakowania wynosi 28 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych