LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Gyno-Pevaryl (Econazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Gyno-Pevaryl 50 (Rp) globulki 50 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,50 Cena 100% (zł): 52,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Gyno-Pevaryl 150 (Rp) globulki 150 mg 3 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,30 Cena 100% (zł): 36,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gyno-Pevaryl

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera Gyno-Pevaryl?

Lek Gyno-Pevaryl występuje w postaci globulek dopochwowych w dwóch dawkach. Obie dawki są dostępne na receptę.
1 globulka zawiera 50 mg lub 150 mg azotanu ekonazolu.

Jak działa Gyno-Pevaryl?

Ekonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Gyno-Pevaryl?

Lek Gyno-Pevaryl jest stosowany w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy.

Jak stosować Gyno-Pevaryl?

Dawkowanie leku Gyno-Pevaryl ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Gyno-Pevaryl należy stosować wyłącznie dopochwowo. Nie należy go przyjmować doustnie. Globulkę należy wprowadzać głęboko do pochwy, wieczorem przed snem. Przed i po zaaplikowaniu globulki należy umyć ręce. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Kiedy Gyno-Pevaryl nie może być stosowany?

Leku Gyno-Pevaryl nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azotan ekonazolu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Gyno-Pevaryl nie należy stosować u osób w wieku do 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Gyno-Pevaryl?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gyno-Pevaryl lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Gyno-Pevaryl jednocześnie z krążkiem dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową - należy omówić z lekarzem zastosowanie innych metod antykoncepcji podczas stosowania leku. Stosunek płciowy podczas stosowania leku nie jest zalecany.

Jak stosować Gyno-Pevaryl z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Gyno-Pevaryl w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Gyno-Pevaryl u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Gyno-Pevaryl?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Gyno-Pevaryl, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Gyno-Pevaryl?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia globulki, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Gyno-Pevaryl wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie jest znany wpływ leku Gyno-Pevaryl na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Gyno-Pevaryl?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama