LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hevipoint sztyft (Aciclovir) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hevipoint (OTC) sztyft na skórę 50 mg/g 1 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hevipoint sztyft

Adamed Pharma S.A.

SKŁAD
1 g sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru. Preparat zawiera butylohydroksytoluen.

Wskazania

Leczenie zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej Herpes simplex (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Preparat należy stosować 5 razy na dobę w odstępach około 4-godzinnych, z przerwą nocną. Preparat należy stosować na powstałe zmiany chorobowe lub miejsca, gdzie tworzy się opryszczka natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów opryszczki, lub niezwłocznie po ich wystąpieniu. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie powinno trwać przynajmniej 4 dni. Jeśli objawy opryszczki nie ustępują, leczenie może być kontynuowane maksymalnie do 10 dni. W przypadku gdy zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien zwrócić się do z lekarza.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność działania nie zostały zbadane.
Sposób podawania
Nałożyć preparat bezpośrednio na zmiany, nie dotykając ich rękoma. Należy unikać drapania zmian chorobowych lub niepotrzebnego dotykania ich ręcznikiem, gdyż może to pogorszyć stan zmian chorobowych lub rozprzestrzenić zakażenie opryszczką.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dawka acyklowiru przekazywana noworodkowi z mlekiem matki stosującej preparat nie ma znaczenia klinicznego.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia po zastosowaniu preparatu, umiarkowane wysuszenie i łuszczenie się skóry, świąd. Rzadko: rumień, kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko: natychmiastowa reakcja nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

UWAGI
Nie należy stosować preparatu na błony śluzowe jamy ustnej i nosa lub w przypadku opryszczki narządów płciowych. Należy zachować szczególną ostrożność aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z obniżoną odpornością. Preparat może być stosowany tylko przez jedną osobę.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner