Dodaj do mojego indeksu leków »

Maalox (Aluminium and magnesium compounds) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Maalox (OTC) tabletki 400 mg + 400 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,50 Cena 100% (zł): 7,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) tabletki 400 mg + 400 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,80 Cena 100% (zł): 13,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) zawiesina doustna 35 mg + 40 mg/ml 1 but. 250 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) zawiesina doustna 460 mg + 400 mg/4,3 ml 20 saszetek 4,3 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Maalox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis France

CO ZAWIERA MAALOX?

Maalox tabletki
1 tabletka Maalox zawiera 400 mg wodorotlenku glinu i 400 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sacharozę i sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Maalox zawiesina w butelce
1 ml zawiesiny doustnej Maalox zawiera 35 mg wodorotlenku glinu i 40 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Maalox zawiesina w saszetkach
1 saszetka leku Maalox zawiera 460 mg tlenku glinu uwodnionego i 400 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sacharozę i sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA MAALOX?

Lek Maalox ma działanie zobojętniające nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego i osłaniające śluzówkę żołądka i dwunastnicy.

KIEDY STOSOWAĆ MAALOX?

Lek Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością: nieżyt żołądka; zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony; niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.
Pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i choroby wrzodowej żołądka.

JAK STOSOWAĆ MAALOX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Maalox tabletki
1-2 tabletki Maalox należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.
Maalox zawiesina w butelce
Zwykle stosowana dawka to 1 łyżka stołowa (10 ml) zawiesiny Maalox około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu. Dawka maksymalna to 140 ml zawiesiny Maalox na dobę.
Maalox zawiesina w saszetkach
Zwykle stosowana dawka to 1-2 saszetki leku Maalox w czasie bólu.
Dzieci
U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek Maalox można podawać po konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy stosować po posiłku.

KIEDY MAALOX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Maalox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku. Leku Maalox nie należy stosować w przypadku występowania ciężkiej niewydolności nerek.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU MAALOX?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Maalox u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u pacjentów w podeszłym wieku oraz przy stosowaniu leku dłużej niż 2 tygodnie lub u pacjentów z ryzykiem hipofosfatemii.

JAK STOSOWAĆ MAALOX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Maalox należy przyjmować nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ MAALOX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Maalox.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU MAALOX?

Niezbyt często mogą wystąpić biegunki lub zaparcia. Bardzo rzadko: nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca, zwiększenie stężenia magnezu w surowicy krwi. Ponadto mogą wystąpić: ból brzucha; reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne; zwiększona zawartość glinu w tkankach organizmu; obniżenie stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU MAALOX?

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

CZY MAALOX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie stwierdzono negatywnego wpływu leku Maalox na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ MAALOX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zawiesinę w butelce należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych