Dodaj do mojego indeksu leków »

Maalox (Aluminium and magnesium compounds) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Maalox (OTC) tabletki 400 mg + 400 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,50 Cena 100% (zł): 7,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) tabletki 400 mg + 400 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,80 Cena 100% (zł): 13,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) zawiesina doustna 35 mg + 40 mg/ml 1 but. 250 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Maalox (OTC) zawiesina doustna 460 mg + 400 mg/4,3 ml 20 saszetek 4,3 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Maalox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis France

CO ZAWIERA MAALOX

Maalox tabletki
1 tabletka zawiera 400 mg wodorotlenku glinu i 400 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sacharozę i sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Maalox zawiesina w butelce
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 35 mg wodorotlenku glinu i 40 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Maalox zawiesina w saszetkach
1 saszetka zawiera 460 mg tlenku glinu uwodnionego i 400 mg wodorotlenku magnezu. Lek zawiera sacharozę i sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek ma działanie zobojętniające nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego i osłaniające śluzówkę żołądka i dwunastnicy.

KIEDY STOSUJE SIĘ MAALOX

Lek jest wskazany w leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością: nieżyt żołądka; zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony; niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.
Pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i choroby wrzodowej żołądka.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Maalox tabletki
1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.
Maalox zawiesina w butelce
Zwykle stosowana dawka to 1 łyżka stołowa (10 ml) około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu. Dawka maksymalna to 140 ml zawiesiny na dobę.
Maalox zawiesina w saszetkach
Zwykle stosowana dawka to 1-2 saszetki w czasie bólu.
Dzieci
U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek można podawać po konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy stosować po posiłku.

KIEDY MAALOX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u pacjentów w podeszłym wieku oraz przy stosowaniu leku dłużej niż 2 tygodnie lub u pacjentów z ryzykiem hipofosfatemii.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek należy przyjmować nie wcześniej niż 2 godziny po zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 godziny) lub 1-2 godziny przed przyjęciem innego leku.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić biegunki lub zaparcia. Bardzo rzadko: nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca, zwiększenie stężenia magnezu w surowicy krwi. Ponadto mogą wystąpić: ból brzucha; reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne; zwiększona zawartość glinu w tkankach organizmu; obniżenie stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono negatywnego wpływu leku na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zawiesinę w butelce należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych