LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Macmiror Complex (Nifuratel + Nystatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Macmiror Complex (Rp) maść dopochwowa 100 mg + 40 000 j.m./g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,80 Cena 100% (zł): 35,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Macmiror Complex 500 (Rp) globulki 500 mg + 20 000 j.m. 8 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Macmiror Complex 500 (Rp) globulki 500 mg + 20 000 j.m. 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Macmiror Complex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polichem S.A.

Co zawiera Macmiror Complex?

Lek Macmiror Complex występuje w postaci globulek dopochwowych i maści dopochwowej. Obie pozycje są dostępne na receptę.
Macmiror Complex globulki
1 globulka zawiera 500 mg nifuratelu i 200 000 j.m. nystatyny.
Macmiror Complex maść dopochwowa
1 g maści dopochwowej zawiera 100 mg nifuratelu i 40 000 j.m. nystatyny.

Jak działa Macmiror Complex?

Lek Macmiror Complex zawiera 2 substancje czynne: nifuratel i nystatynę. Nifuratel działa przeciw pierwotniakom, bakteriom i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia pochwy. Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybicznym, działającym przede wszystkim na grzyby z rodzaju Candida spp.

Kiedy stosować Macmiror Complex?

Lek Macmiror Complex jest stosowany w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp., rzęsistka pochwowego, bakterie.

Jak stosować Macmiror Complex?

Dawkowanie leku Macmiror Complex ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Macmiror Complex należy stosować wyłącznie dopochwowo. Globulkę należy umieścić głęboko w okolicy tylnego sklepienia pochwy. Maść należy umieścić głęboko w pochwie używając wyskalowanego aplikatora z podziałką lub mikroaplikatora w przypadku pacjentek, które nie rozpoczęły współżycia seksualnego. Leczenie należy zakończyć przed menstruacją. Przed i po zastosowaniu leku należy umyć ręce. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Kiedy Macmiror Complex nie może być stosowany?

Leku Macmiror Complex nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (nifuratel i nystatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Macmiror Complex?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Macmiror Complex lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. W czasie stosowania leku Macmiror Complex zalecane jest powstrzymanie się od stosunków seksualnych.

Jak stosować Macmiror Complex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Macmiror Complex w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Macmiror Complex u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Macmiror Complex?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Macmiror Complex, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Macmiror Complex?

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku.

Jak przechowywać Macmiror Complex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama