LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Meteospasmyl (Alverine+Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Meteospasmyl (Rp) kapsułki 60 mg + 300 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,90 Cena 100% (zł): 19,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Meteospasmyl (Rp) kapsułki 60 mg + 300 mg 40 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,20 Cena 100% (zł): 28,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Meteospasmyl

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mayoly Spindler Laboratoires

CO ZAWIERA METEOSPASMYL?

1 kapsułka Meteospasmyl zawiera 60 mg cytrynianu alweryny i 300 mg symetykonu.

jak działa meteospasmyl?

Lek Meteospasmyl zawiera 2 substancje czynne. Alweryna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego. Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu jelitowego.

kiedy stosować meteospasmyl?

Lek Meteospasmyl jest stosowany w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w zaburzeniach, takich jak: zespół jelita drażliwego, bolesna uchyłkowatość jelita grubego (szczególnie jeśli występuje ze wzdęciami).

jak stosować meteospasmyl?

Dawkowanie leku Meteospasmyl, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku meteospasmyl?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

kiedy meteospasmyl nie może być stosowany?

Leku Meteospasmyl nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (alwerynę i symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Meteospasmyl nie jest przeznaczony dla dzieci.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku meteospasmyl?

Przed przepisaniem leku Meteospasmyl lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje o zastosowaniu leku oraz określi czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji podczas leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

jak stosować meteospasmyl z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować meteospasmyl w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Meteospasmyl u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku meteospasmyl?

Działania niepożądane leku Meteospasmyl zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Meteospasmyl i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących objawów: objawy ciężkiej reakcji alergicznej, szczególnie obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, wysypka skórna, świąd, silne zawroty głowy ze zwiększoną częstością akcji serca i obfite pocenie się; objawy zaburzenia czynności wątroby (takie jak zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, utrata apetytu, nudności lub wymioty).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku meteospasmyl?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

czy meteospasmyl wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, że lek Meteospasmyl wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Lek Meteospasmyl może jednak powodować zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

jak przechowywać meteospasmyl?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl