Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Metronidazol Jelfa (Metronidazole, Metronidazol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Metronidazol Jelfa (Rp) żel 10 mg/g 1 tuba 15 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Metronidazol Jelfa: żel (10 mg/g) 1 tuba 15 g

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Chemioterapeutyk do stosowania na skórę - pochodna 5-nitroimidazolu.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg metronidazolu. Preparat zawiera glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

WSKAZANIA
Trądzik różowaty.
Wyprysk łojotokowy.
Mieszane zakażenia bakteryjne skóry twarzy.
Zapalenie skóry wokół ust.
Trądzik różowaty posteroidowy.

DAWKOWANIE
Cienką warstwę żelu nakłada się dokładnie na zmiany skórne 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem przed snem. Czas leczenia zależy od rodzaju drobnoustroju, umiejscowienia i nasilenia zakażenia. Zazwyczaj preparat stosuje się przez 3 do 6 tygodni. Leczenie może być powtarzane. Zaleca się stosowanie preparatu w skojarzeniu z ogólną antybiotykoterapią.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęściej obserwowano łzawienie oczu (w przypadku użycia preparatu w okolicach oczu), przemijające zaczerwienienie, palenie, podrażnienie i niewielką suchość skóry. Mogą również wystąpić ogólne działania metronidazolu: sporadycznie - nieprzyjemny smak w ustach, osad na języku, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowe, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości; rzadko - senność, zawroty głowy, ból głowy, niezborność ruchów, wysypka skórna, świąd, ciemne zabarwienie moczu.

UWAGI
Unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (solaria). Zastosowanie preparatu w pobliżu oka może powodować podrażnienie spojówek i łzawienie.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych