LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Mounjaro (Tirzepatide)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
295,00
Cena
100% (zł):
295,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 5 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
295,00
Cena
100% (zł):
295,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
369,00
Cena
100% (zł):
369,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 10 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
369,00
Cena
100% (zł):
369,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 12,5 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
396,00
Cena
100% (zł):
396,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Mounjaro (Rp) roztwór do wstrzykiwań 15 mg 1 fiolka 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
396,00
Cena
100% (zł):
396,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Mounjaro

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Eli Lilly Nederland B.V.

Co zawiera lek Mounjaro?

Lek Mounjaro jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w sześciu dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 fiolka zawiera 2,5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.
1 fiolka zawiera 5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.
1 fiolka zawiera 7,5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.
1 fiolka zawiera 10 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.
1 fiolka zawiera 12,5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.
1 fiolka zawiera 15 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.

Jak działa lek Mounjaro?

Tirzepatyd jest lekiem przeciwcukrzycowym, czyli zmniejszającym stężenie cukru (glukozy) we krwi. Przyłącza się do receptora dwóch hormonów: glukozozależnego polipeptydu insulinotropowego (GIP) i glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1), które są produkowane w jelicie. Tirzepatyd zwiększa ilość insuliny uwalnianej przez trzustkę w odpowiedzi na posiłek, co pomaga kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Kiedy stosować lek Mounjaro?

  • Cukrzyca typu 2
    Lek Mounjaro jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z cukrzycą typu 2.
    Może być stosowany samodzielnie, jeśli pacjent nie może przyjmować leku stosowanego w cukrzycy zawierającego metforminę. Może być również stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (takimi jak insulina lub leki doustne), jeśli ich stosowanie nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi. W trakcie leczenia lekiem Mounjaro należy kontynuować stosowanie diety i wysiłku fizycznego.
  • Kontrola masy ciała
    Lek Mounjaro jest stosowany w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu zmniejszenia masy ciała i utrzymania jej pod kontrolą u osób dorosłych z otyłością (BMI co najmniej 30 kg/m2) lub z nadwagą (BMI 27-30 kg/m2) i problemami zdrowotnymi związanymi z nadmierną masą ciała (takimi jak nadciśnienie, podwyższone stężenie tłuszczu we krwi, obturacyjny bezdech senny, choroba układu sercowo-naczyniowego, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2).

Jak stosować lek Mounjaro?

Dawkowanie leku Mounjaro i czas leczenia określa lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Mounjaro bez konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania

Lek Mounjaro należy podawać raz w tygodniu, jeśli to możliwe w tym samym dniu każdego tygodnia. Można go podawać o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. W razie potrzeby można zmienić dzień tygodnia, w którym wstrzykiwany jest lek, o ile ostatnie wstrzyknięcie wykonano co najmniej 3 dni wcześniej. Po wybraniu nowego dnia podawania leku należy kontynuować dawkowanie raz w tygodniu w nowym dniu. Przed rozpoczęciem stosowania leku lekarz lub pielęgniarka przeszkolą pacjenta jak należy prawidłowo wykonywać wstrzyknięcia. Należy ściśle przestrzegać zaleceń przedstawionych w instrukcji dołączonej do opakowania leku. Lek należy wstrzykiwać podskórnie w okolicy brzucha, w górną część uda lub w górną część ramienia. W każdym tygodniu, w sposób rotacyjny, należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia. Fiolka z lekiem jest przeznaczona do jednorazowego użycia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Mounjaro?

Jeśli pacjent zapomni wstrzyknąć dawkę leku i upłynęło nie więcej niż 4 dni od planowego terminu przyjęcia leku, należy ją wstrzyknąć jak najszybciej; kolejną dawkę należy wstrzyknąć jak zwykle w ustalonym dniu. Natomiast jeśli pacjent zapomni wstrzyknąć dawkę leku i upłynęło ponad 4 dni od planowego terminu przyjęcia leku, należy zrezygnować z pominiętej dawki; kolejną dawkę należy wstrzyknąć jak zwykle w ustalonym dniu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Minimalny odstęp między dwiema dawkami musi wynosić co najmniej 3 dni.

Kiedy lek Mounjaro nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tirzepatyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Mounjaro nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Mounjaro?

Przed wprowadzeniem terapii lekiem Mounjaro konieczny jest wywiad lekarski oraz weryfikacja przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz przekaże zalecenia dotyczące kontroli terapii. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Podczas przyjmowania leku Mounjaro należy unikać odwodnienia, pijąc duże ilości płynów. W przypadku wystąpienia silnego i uporczywego bólu w obrębie brzucha należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ ból ten może być objawem ostrego zapalenia trzustki. Należy omówić z lekarzem wszystkie wątpliwości dotyczące stosowania tego leku.

Jak stosować lek Mounjaro z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Mounjaro w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Mounjaro nie powinien być stosowany w okresie ciąży; podczas przyjmowania tego leku zaleca się stosowanie antykoncepcji. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia tym lekiem, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza, ponieważ będzie konieczna zmiana leczenia cukrzycy. Lekarz podejmie decyzję, czy lek Mounjaro będzie można za stosować u pacjentki, która karmi piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Mounjaro?

Działania niepożądane występujące podczas stosowania leku Mounjaro są omówione w ulotce dołączonej do opakowania. U pacjentów z cukrzycą typu 2 obniżone stężenie glukozy we krwi (czyli hipoglikemia) występuje bardzo często, gdy lek Mounjaro jest stosowany z lekami zawierającymi pochodną sulfonylomocznika i (lub) insulinę. Inne najczęstsze działania niepożądane tego leku to zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności i biegunka. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Mounjaro wystąpi silny, uporczywy ból brzucha promieniujący do pleców, który może być objawem ostrego zapalenia trzustki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Mounjaro?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Zbyt duża dawka leku może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia cukru we krwi (czyli hipoglikemię) i wywołać nudności lub wymioty.

Czy lek Mounjaro wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Mounjaro w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić hipoglikemia (obniżenie stężenia cukru we krwi), która może powodować osłabienie zdolności koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów hipoglikemii.

Jak przechowywać lek Mounjaro?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C), nie zamrażać. Nie używać leku, jeśli fiolka była zamrożona. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Lek może być przechowywany poza lodówką w temperaturze nieprzekraczającej 30°C łącznie nie dłużej niż przez 21 dni, a później fiolkę należy wyrzucić. Nie należy stosować leku, jeśli roztwór jest mętny, zmienił barwę albo zawiera widoczne cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Mounjaro - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem