Dodaj do mojego indeksu leków »

Multibiotic (Neomycin+Bacitracin+Polymyxin B) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Multibiotic (OTC) maść 5 mg + 10 mg + 0,833 mg/g 1 tuba 3 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Multibiotic (OTC) maść 5 mg + 10 mg + 0,833 mg/g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Multibiotic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA MULTIBIOTIC?

1 g maści Multibiotic zawiera 5 mg siarczanu neomycyny, 10 mg bacytracyny cynkowej, 0,833 mg siarczanu polimyksyny B. Lek zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu - mogą powodować miejscową reakcję alergiczną skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

jak działa multibiotic?

Lek Multibiotic zawiera trzy antybiotyki - neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.

kiedy stosować multibiotic?

Lek Multibiotic jest stosowany w zapobieganiu zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń oraz w pierwotnych i wtórnych bakteryjnych zakażeniach skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

jak stosować multibiotic?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Przed każdym nałożeniem maści umyć chore miejsce mydłem i wodą, po czym dokładnie wysuszyć skórę i pokryć cienką warstwą maści. O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować 2 do 5 razy w ciągu doby w jednakowych odstępach czasu. Pokryte maścią chore miejsce może być zabezpieczone jałowym ochronnym opatrunkiem gazowym. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Lek należy stosować przez cały ten okres.
Dzieci
Leku Multibiotic nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem leku Multibiotic powinni zwrócić się do lekarza.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

kiedy multibiotic nie może być stosowany?

Leku Multibiotic nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Multibiotic na śluzówki, na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia, na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry, do oczu, na sączące zmiany chorobowe skóry. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku multibiotic?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku reakcji uczuleniowych na lek, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na którykolwiek antybiotyk z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (jak np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyn mogą być również uczuleni na lek Multibiotic. Stosowanie leku Multibiotic na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować uszkodzenie nerek i słuchu, łącznie z utratą słuchu, oraz wystąpienie objawów toksycznych ze strony układu nerwowego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje większe ryzyko szkodliwego działania leku na nerki i słuch. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, upośledzeniem słuchu lub stosujący jednocześnie inne leki mogące uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku Multibiotic powinni zwrócić się do lekarza.

jak stosować multibiotic z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Po zastosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, w wyniku wchłaniania substancji czynnych do krwi, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Równoczesne stosowanie leku Multibiotic i doustnie przyjmowanej neomycyny, może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Nie należy stosować leku Multibiotic jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i słuch, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie z antybiotykami aminoglikozydowymi (jak np. zawarta w leku Multibiotic neomycyna) zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko powstania zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku. Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Multibiotic leków mogących uszkadzać nerki lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

czy można stosować multibiotic w ciąży i okresie karmienia piersią?

Stosowanie leku Multibiotic przez kobiety w ciąży i karmiące piersią jest przeciwwskazane.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku multibiotic?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk), podrażnienie w miejscu stosowania leku, nadkażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub drożdżakami.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku multibiotic?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zastosowania leku Multibiotic na śluzówki czy na dużą powierzchnię skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą wystąpić ogólne działania niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek, słuchu i toksycznego działania leku na układ nerwowy.

czy multibiotic wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Multibiotic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać multibiotic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych