LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Neospasmina (Crataegus sp. + Valeriana officinalis) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Neospasmina (OTC) syrop 1 but. 119 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neospasmina (OTC) syrop 1 but. 992 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 59,00 Cena 100% (zł): 59,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neospasmina

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

SKŁAD
100 g syropu zawiera 18 g wyciągu płynnego złożonego z owoców głogu i korzenia kozłka lekarskiego. 15 ml syropu zawiera 9,9 g sacharozy; preparat zawiera do 10% v/v etanolu.

Wskazania

Pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych, takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem.

Dawkowanie

Dorośli
Pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych, takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa to 10 ml syropu, stosować 2 do 3 razy na dobę.
Pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem: dawka jednorazowa to 15 ml syropu, przyjmowane od pół do godziny przed snem.
Maksymalna dawka dobowa to 4 dawki jednorazowe (40 ml syropu).
Dzieci i młodzież
Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. U dzieci w wieku od 6 do 12 lat i młodzieży preparat należy stosować pod kontrolą lekarza. Ze względu na zawartość alkoholu preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względu na zawartość etanolu preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podczas stosowania produktów zawierających korzeń kozłka mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, skurcze brzucha).

UWAGI
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - pacjenci stosujący preparat nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama