Dodaj do mojego indeksu leków »

Nitrofurazon (Nitrofural) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nitrofurazon (OTC) maść 2 mg/g 1 tuba 25 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,40 Cena 100% (zł): 6,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nitrofurazon

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA NITROFURAZON?

1 g maści Nitrofurazon zawiera 2 mg nitrofuralu.

JAK DZIAŁA NITROFURAZON?

Nitrofural wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

KIEDY STOSOWAĆ NITROFURAZON?

Bakteryjne zakażenia skóry (wywołane przez bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus spp., Aerobacter aerogenes).
Wtórne zakażenia zmian alergicznych wywołane przez bakterie.
Wspomagająco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń.
Wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

JAK STOSOWAĆ NITROFURAZON?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Stosować lek 1 lub 2 razy na dobę. Cienką warstwę maści Nitrofurazon należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć jałowym opatrunkiem. Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Dzieci
Leku Nitrofurazon nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

KIEDY NITROFURAZON NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nitrofurazon nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nitrofural) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NITROFURAZON?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5-7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

JAK STOSOWAĆ NITROFURAZON Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NITROFURAZON W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Nitrofurazon.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NITROFURAZON?

Niezbyt często mogą wystąpić reakcje uczuleniowe w postaci wyprysku kontaktowego, objawiające się świądem, podrażnieniem i obrzękiem oraz alergiczne zapalenie skóry objawiające się zaczerwienieniem, suchością i swędzeniem skóry. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NITROFURAZON?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NITROFURAZON WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie jest znany wpływ leku Nitrofurazon na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NITROFURAZON?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych