LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Octeniderm (Isopropyl alcohol + Propanol + Octenidine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Octeniderm (OTC) płyn na skórę 45 g + 30 g + 0,1 g/100 g 1 but. 250 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Octeniderm

Schülke & Mayr GmbH

SKŁAD
100 g płynu na skórę zawiera: 45 g alkoholu izopropylowego (2-propanolu), 30 g propanolu i 0,1 g dichlorowodorku oktenidyny.

Wskazania

Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.
Zapobiega grzybicom skóry.

Dawkowanie

Czas działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi - 15 sekund; przed punkcjami - 60 sekund.
Przedoperacyjna dezynfekcja skóry
Jeżeli to konieczne należy ogolić pole operacyjne. Wykąpać lub umyć pacjenta, używając np. emulsji do mycia Esemtan lub Octenisan, najlepiej godzinę przed planowanym terminem zabiegu. Nanosić preparat za pomocą jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu preparatu.
Dezynfekcja skóry przed iniekcjami, punkcjami
Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć preparatem za pomocą jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.
Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów
Miejsce zabiegu należy zwilżyć jałowym gazikiem nasączonym w preparacie lub preparatem z atomizera. Nadmierną ilość preparatu należy osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać jałowymi gazikami nawilżonymi w preparacie.
Sposób podawania
Skórę należy dokładnie zwilżyć preparatem z atomizera lub za pomocą jałowego gazika nasączonego płynem. Preparat stosuje się bez rozcieńczenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak wyników badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa. Mogą wystąpić suchość i podrażnienie skóry.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner