LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Orungal (Itraconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Orungal (Rp) kapsułki 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 6,76 / 6,76 Cena 100% (zł): 12,11 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Orungal (Rp) kapsułki 100 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% / 50% Opłata pacjenta (zł): 29,60 / 29,60 Cena 100% (zł): 59,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orungal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera Orungal?

Lek Orungal występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Orungal?

Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Orungal?

Lek Orungal jest wskazany do leczenia zakażeń grzybiczych narządów płciowych, skóry, jamy ustnej, oczu, paznokci i narządów wewnętrznych.

Jak stosować Orungal?

Dawkowanie leku Orungal, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Orungal?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Orungal nie może być stosowany?

Leku Orungal nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (itrakonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Orungal?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Orungal lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Orungal z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Orungal w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Orungal u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Orungal?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Orungal, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Orungal i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia następujących objawów: reakcje alergiczne (obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, świąd, wysypka skórna, pokrzywka); ciężkie reakcje skórne (wysypka ze złuszczaniem skóry i pęcherzami w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych lub wysypka z krostami lub pęcherzami); objawy świadczące o zapaleniu wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, ból brzucha, nudności, wymioty, brak łaknienia, uczucie zmęczenia, odbarwienie kału lub ciemna barwa moczu); objawy zastoinowej niewydolności serca (duszność, obrzęk nóg, nietypowe uczucie zmęczenia, budzenie się w nocy z powodu duszności); objawy neuropatii (mrowienie, zaburzenia czucia, osłabienie czucia, osłabienie siły w kończynach, ból głowy, zawroty głowy).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Orungal?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Czy Orungal wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Orungal może czasem powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu - jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Orungal?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama