Dodaj do mojego indeksu leków »

Pikopil (Sodium picosulfate, Pikosiarczan sodu) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Pikopil (OTC) krople doustne, roztwór 7,5 mg/ml 1 poj. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,20 Cena 100% (zł): 19,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pikopil (OTC) tabletki 7,5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,80 Cena 100% (zł): 19,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Pikopil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vital Pharma GmbH

CO ZAWIERA PIKOPIL

Pikopil - krople
1 ml kropli zawiera 7,5 mg bezwodnego pikosiarczanu sodu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Pikopil - tabletki
1 tabletka zawiera 7,5 mg bezwodnego pikosiarczanu sodu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Pikosiarczan sodu jest lekiem przeczyszczającym - działa poprzez stymulację ruchów jelita oraz zwiększa ilość wody w jelicie grubym.

KIEDY STOSUJE SIĘ PIKOPIL

Lek jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku dłużej niż przez 3 kolejne dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Zaleca się, aby przyjmowanie leku rozpocząć od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnych stolców, dawkę można zwiększać do maksymalnej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej leku.
PIKOPIL - KROPLE
Dorośli
Zalecana dawka wynosi od 8 do 12 kropli jednorazowo. Można przyjąć mniej lub więcej kropli leku, w celu ustalenia jaka jest optymalna dawka.
Dzieci i młodzież
Przed podaniem leku dziecku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dzieci w wiek powyżej 6 lat: zalecana dawka dobowa wynosi od 8 do 12 kropli jednorazowo. Dzieci od 4 do 6 lat: zalecana dawka dobowa wynosi 6 kropli jednorazowo. Lek jest mniej skuteczny u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
PIKOPIL - TABLETKI
Dorośli
Zalecana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (1 tabletka 7,5 mg).
Dzieci i młodzież
Przed podaniem leku dziecku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dzieci w wieku od 10 lat: zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 5 mg na dobę (leczenie należy rozpocząć od podania podobnego leku o mniejszej mocy). Jeśli dawka 5 mg nie jest skuteczna, można ją zwiększyć do 7,5 mg na dobę (1 tabletka 7,5 mg). Nie należy stosować leku Pikopil  tabletki 7,5 mg u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować wieczorem przed udaniem się na spoczynek. Krople należy przyjmować, popijając płynem lub bez popijania. Tabletki należy popijać wodą; ; tabletkę można podzielić na połowy. Podczas przyjmowania leku należy pić w ciągu dnia dużo wody. 

KIEDY PIKOPIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (pikosiarczan sodu), inne substancje należące do grupy pochodnych triarylometanu (np. bisakodyl) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w następujących przypadkach: ciężkie odwodnienie, niedrożność jelit, ostra choroba jamy brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), ostra choroba zapalna jelita, krwawienie z przewodu pokarmowego. Nie stosować, jeśli występuje silny ból brzucha, który powoduje nudności lub wymioty. Nie stosować, jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Leku nie należy przyjmować codziennie lub przez długi czas, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi) i odwodnienie. Jeśli stosowanie leków przeczyszczających jest konieczne codziennie, należy zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny zaparcia. Lek powinien być stosowany tylko wtedy, gdy nie można osiągnąć prawidłowego wypróżnienia poprzez zmianę diety lub zastosowanie środków o łagodnym działaniu przeczyszczającym. Jeśli po przyjęciu leku nie nasilają się ruchy jelita, należy przerwać jego stosowanie. Przed podaniem leku dziecku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: glikozydy nasercowe, leki moczopędne, kortykosteroidy, niektóre antybiotyki.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku podczas ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest on konieczny.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często może wystąpić biegunka. Często: skurcze w jamie brzusznej, ból brzucha, przykre odczucie w górnej części brzucha. Rzadko: zawroty głowy, zasłabnięcie, wymioty, nudności, reakcje skórne. Bardzo rzadko lek może powodować reakcje alergiczne - wówczas należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W takim przypadku może wystąpić bardzo silna biegunka lub silne skurcze w brzuchu. Dodatkowo, w przypadku dużej utraty płynów, występują zaburzenia w stężeniu elektrolitów w organizmie (głównie małe stężenie potasu).

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Mogą wystąpić zawroty głowy lub zasłabnięcie, zazwyczaj podczas oddawania stolca lub z powodu bólu brzucha związanego z zaparciem. Jeśli pacjent ma takie objawy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika z kroplami wynosi 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych