LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Relestat (Epinastine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Relestat (Rp) krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Relestat

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Co zawiera Relestat?

Lek Relestat występuje w postaci kropli do oczu i jest dostępny na receptę.
1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku epinastyny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu.

Jak działa Relestat?

Epinastyna zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowych.

Kiedy stosować Relestat?

Lek Relestat jest stosowany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Jest stosowany w leczeniu następujących objawów: łzawienie oczu, swędzenie, zaczerwienienie lub opuchnięcie oczu lub powiek.

Jak stosować Relestat?

Dawkowanie leku Relestat, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Relestat należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
W razie konieczności zastosowania innych kropli do oczu w trakcie terapii lekiem Relestat należy zachować odstęp przynajmniej 10 minut pomiędzy podaniem leku Relestat i innych leków.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Relestat?

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, należy zakroplić pojedynczą kroplę do każdego chorego oka, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki - wówczas nie należy stosować pominiętej dawki. Należy wkroplić następną dawkę o zwykłej porze i powrócić do regularnego stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Relestat nie może być stosowany?

Leku Relestat nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (chlorowodorek epinastyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Relestat?

Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Przed zastosowaniem leku Relestat należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać przynajmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Lek Relestat nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jak stosować Relestat z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Relestat w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Relestat u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Relestat?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Relestat, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Relestat?

Jest mało prawdopodobne aby zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Relestat było szkodliwe. Następną dawkę leku należy zakroplić w normalnym czasie.

Czy Relestat wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Przez krótki czas od zastosowania leku Relestat widzenie może być niewyraźne - nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn zanim zdolność widzenia nie wróci do normy.

Jak przechowywać Relestat?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama