reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rennie Fruit (Calcium and magnesium compounds) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rennie Fruit (OTC) tabletki do ssania 680 mg + 80 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,30 Cena 100% (zł): 12,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rennie Fruit

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA RENNIE FRUIT?

1 tabletka Rennie Fruit zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg ciężkiego węglanu magnezu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA RENNIE FRUIT?

Lek Rennie Fruit zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

KIEDY STOSOWAĆ RENNIE FRUIT?

Lek Rennie Fruit stosuje się do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie.

JAK STOSOWAĆ RENNIE FRUIT?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Jednorazowo 1 do 2 tabletek Rennie Fruit, godzinę po posiłku i przed snem. Nie należy przyjmować więcej niż 11 tabletek Rennie Fruit na dobę. W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu związanego z nadkwaśnością, można przyjąć dodatkowo 1 lub 2 tabletki Rennie Fruit Fruit pomiędzy zwykłymi porami dawkowania.
Dzieci
Leku Rennie Fruit nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletki można ssać lub żuć. Leku nie należy przyjmować z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

KIEDY RENNIE FRUIT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Rennie Fruit nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować leku Rennie Fruit, jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), wapniowa kamica nerkowa, ciężka niewydolność nerek, obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU RENNIE FRUIT?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Rennie Fruit u pacjentów z niewydolnością nerek, nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (hiperkalcuria) oraz przy stosowaniu leku długotrwale i w dużych dawkach.

JAK STOSOWAĆ RENNIE FRUIT Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Rennie Fruit może wpływać na szybkość i stopień wchłaniania innych leków, dlatego wszystkie leki należy przyjmować 1 lub 2 godziny przed lub po zażyciu leku Rennie Fruit.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ RENNIE FRUIT W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Rennie Fruit może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, ale należy wtedy ściśle przestrzegać zalecanych dawek i stosować zgodnie ze wskazaniami; leku Rennie Fruit nie należy przyjmować przez długi czas.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU RENNIE FRUIT?

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku i biegunka; osłabienie mięśni. Bardzo rzadko zgłaszano reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny). Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku Rennie Fruit, szczególnie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek, może powodować zwiększenie stężenia magnezu we krwi lub zwiększenie stężenia wapnia we krwi i zwiększone stężenie zasad we krwi, które mogą wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego i osłabienie mięśni.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU RENNIE FRUIT?

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

CZY RENNIE FRUIT WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Rennie Fruit nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ RENNIE FRUIT?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama