LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sensiva (Propanol + Isopropyl alcohol + Lactic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sensiva (OTC) roztwór na skórę 45 g + 28 g + 0,3 g/100 g 1 but. 500 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Sensiva (OTC) roztwór na skórę 45 g + 28 g + 0,3 g/100 g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sensiva

Schülke & Mayr GmbH

SKŁAD 
100 g roztworu na skórę zawiera: 45 g propanolu, 28 g alkoholu izopropylowego i 0,3 g kwasu mlekowego.

Wskazania

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

Dawkowanie

Hig
ieniczna dezynfekcja skóry rąk
3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.
Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi
W umyte, suche dłonie i przedramiona należy wcierać porcjami 10 ml preparatu przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry roztworem; poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa. Mogą wystąpić suchość i podrażnienie skóry.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama