LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Smecta (Diosmectite) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Smecta (OTC) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 3 g 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Smecta (OTC) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 3 g 30 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,50 Cena 100% (zł): 29,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Smecta

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ipsen Consumer HealthCare

CO ZAWIERA SMECTA?

1 saszetka Smecta zawiera 3 g diosmektytu. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość glukozy i sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA SMECTA?

Diosmektyt wykazuje silne właściwości powlekające śluzówkę przewodu pokarmowego. Zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego śluzówkę na czynniki drażniące. W wyniku tego działania i dzięki zdolności wiązania innych substancji, diosmektyt ochrania śluzówkę przewodu pokarmowego.

KIEDY STOSOWAĆ LEK SMECTA?

Lek Smecta jest stosowany w leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci.
Lek Smecta jest stosowany w leczeniu przewlekłej biegunki u dorosłych.

JAK STOSOWAĆ LEK SMECTA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Czas trwania leczenia wynosi 2 do 3 dni.
Dorośli
Zazwyczaj 3 saszetki leku Smecta na dobę; na początku leczenia - w przypadku ostrej biegunki - można podwoić dawkę dobową.
Dzieci (po konsultacji z lekarzem)
Dzieci do ukończenia 12 miesięcy - 1 saszetka leku Smecta na dobę.
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat - 1 do 2 saszetek leku Smecta na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 2 lat - 2 do 3 saszetek leku Smecta na dobę.
Na początku leczenia - w przypadku ostrej biegunki - można podwoić dawkę dobową.
Sposób podawania
Dzieci: zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia; można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci. Dorośli: zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody i podawać między posiłkami.

KIEDY LEK SMECTA MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Smecta nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diosmektyt) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SMECTA?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2-3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Objętość podawanych roztworów i ich drogę podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunki. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia.

JAK STOSOWAĆ LEK SMECTA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Diosmektytu nie należy podawać jednocześnie z innymi lekami ze względu na możliwe zaburzenia ich wchłaniania - inne leki można podać 2 godziny przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu diosmektytu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK SMECTA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku Smecta w ciąży i okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SMECTA?

Często mogą wystąpić zaparcia. Ponadto: reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka); ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SMECTA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY LEK SMECTA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych dotyczących wpływu leku Smecta na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SMECTA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl