LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Softa-Man (Ethanol + Propanol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Softa-Man (OTC) roztwór na skórę 47,9 g + 18 g/100 ml 1 but. 500 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Softa-Man (OTC) roztwór na skórę 47,9 g + 18 g/100 ml 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Softa-Man (OTC) roztwór na skórę 47,9 g + 18 g/100 ml 1 kanister 5 l 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 128,00 Cena 100% (zł): 128,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Softa-Man

B. Braun Melsungen AG

SKŁAD
100 ml roztworu na skórę zawiera 47,9 g etanolu 96% i 18 g propanolu.

Wskazania

Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

Dawkowanie

Dezynfekcja skóry rąk
Wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego preparatu, aż do wyschnięcia skóry.
Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk
Wcierać w dłonie i przedramiona przez 2 minuty 2 razy po 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 2 minuty.
Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B)
Wcierać w dłonie porcjami przez 5 minut 5 ml nierozcieńczonego preparatu; skóra musi być zwilżona preparatem przez 5 minut.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk. Preparatu nie należy rozcieńczać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować preparatu doustnie. Nie stosować na zranioną lub wysuszoną skórę.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: skórne reakcje nadwrażliwości (np. alergia kontaktowa); podrażnienie skóry (np. swędzenie, zaczerwienienie) - szczególnie w przypadku częstego stosowania; objawy suchości skóry - zwłaszcza zimą.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama