LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Softasept N zabarwiony (Ethanol+Isopropyl alcohol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Softasept N zabarwiony (OTC) roztwór na skórę 78,83 g + 10 g/100 g 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,00 Cena 100% (zł): 48,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Softasept N zabarwiony

Informacja dla pacjenta

B. Braun Melsungen AG

SKŁAD
100 g roztworu na skórę zawiera 78,83 g etanolu 96% i 10 g alkoholu izopropylowego. Preparat zawiera barwniki azowe - żółcień pomarańczową i azorubinę.

Wskazania

Odkażanie skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem.

Dawkowanie

Nierozcieńczony preparat należy nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkażaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć roztworem, następnie pozostawić do wyschnięcia; nadmiar roztworu należy zebrać wacikiem. Czas działania - minimum 15 sekund. W zabiegach typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn czas działania wynosi minimum 1 minutę.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Preparatu nie należy rozcieńczać.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować preparatu doustnie. Nie stosować na uszkodzoną skórę ani na błony śluzowe.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości związane z zawartością barwników azowych oraz skórne reakcje nadwrażliwości (np. alergia kontaktowa); podrażnienie skóry (np. swędzenie, zaczerwienienie) - szczególnie w przypadku częstego stosowania; objawy suchości skóry - zwłaszcza zimą.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. Preparat jest łatwopalny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl