LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spedra (Avanafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Spedra (Rp) tabletki 50 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 68,00 Cena 100% (zł): 68,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Spedra (Rp) tabletki 100 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 95,00 Cena 100% (zł): 95,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Spedra (Rp) tabletki 200 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 140,00 Cena 100% (zł): 140,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spedra

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

CO ZAWIERA SPEDRA?

1 tabletka Spedra zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg awanafilu.

jak działa spedra?

Awanafil działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Awanafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

kiedy stosować lek spedra?

Lek Spedra jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli wzwodu (zwanymi także impotencją - stan, w którym występują trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji wystarczającej do odbycia zadowalającego stosunku płciowego).

jak stosować lek spedra?

Dawkowanie leku Spedra ustala lekarz. Lek należy przyjąć około 30 minut przed stosunkiem płciowym.  Lek Spedra umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Lek Spedra nie powinien być przyjmowany częściej niż raz na dobę.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

kiedy lek spedra nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (awanafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Spedra nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku spedra?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spedra lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Spedra i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, należy przerwać stosowanie leku Spedra i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Spedra nie jest przeznaczona do stosowania u kobiet.

jak stosować lek spedra z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Spedra nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, molsidomina); riocyguat.

jak stosować lek spedra z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Spedra podczas posiłku może opóźnić czas rozpoczęcia działania leku. Sok grejpfrutowy może spowodować zwiększenie narażenia na lek Spedra - należy powstrzymać się od jego spożycia w okresie 24 godzin przed przyjęciem leku. Spożywanie alkoholu może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a także niekorzystnie wpływać na możliwość uzyskania erekcji.

czy lek spedra można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Spedra nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku spedra?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Spedra, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Spedra i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w razie wystąpienia następujących objawów: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nieustępująca erekcja (jeśli erekcja utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); niewyraźne widzenie; nagłe pogorszenie lub utrata wzroku w jednym lub obu oczach; nagłe pogorszenie lub utrata słuchu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku spedra?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

czy spedra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych osób Spedra może powodować zawroty głowy lub zaburzenia widzenia - w takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów, jeździć na rowerze ani obsługiwać narzędzi i maszyn.

jak przechowywać lek spedra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl