LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spersallerg (Antazoline + Tetryzoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Spersallerg (Rp) krople do oczu 0,5 mg + 0,4 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spersallerg

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoires Thea

Co zawiera Spersallerg?

Lek Spersallerg występuje w postaci kropli do oczu i jest dostępny na receptę.
1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku antazoliny i 0,4 mg chlorowodorku tetryzoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu.

Jak działa Spersallerg?

Lek Spersallerg zawiera antazolinę (działającą przeciwalergicznie) i tetryzolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne).

Kiedy stosować Spersallerg?

Lek Spersallerg jest stosowany w leczeniu alergicznych stanów zapalnych spojówek, w szczególności stanów zapalnych spojówek związanych z katarem siennym i reakcją na alergeny pyłkowe.

Jak stosować Spersallerg?

Dawkowanie leku Spersallerg, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Spersallerg należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Jeśli konieczne jest zakroplenie więcej niż jednego leku do tego samego oka, należy odczekać co najmniej 5 minut przed podaniem kolejnego leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Spersallerg?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Spersallerg nie może być stosowany?

Leku Spersallerg nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (antazolinę i tetryzolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Spersallerg?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spersallerg lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 do 4 dni, nasilają się lub jeśli wystąpi ból oka i nieostre widzenie podczas leczenia lekiem Spersallerg, należy poradzić się lekarza. Przed zakropleniem leku Spersallerg należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Nie należy zakładać soczewek kontaktowych w przypadku jakichkolwiek podrażnień oka. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Lek Spersallerg nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jak stosować Spersallerg z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Spersallerg w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Spersallerg u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Spersallerg?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Spersallerg, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Spersallerg?

Niezamierzone doustne zażycie zawartości 1 butelki leku nie powinno mieć żadnych poważnych następstw u osoby dorosłej. U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 2 lat, mogą wystąpić nudności, senność, arytmia, tachykardia i ewentualnie wstrząs. W razie przypadkowego przedawkowania po spożyciu doustnym, należy wywołać wymioty oraz skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Spersallerg wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Spersallerg może powodować senność, zawroty głowy, ospałość lub zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Jak przechowywać Spersallerg?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 1 miesiąc od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama