Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spersallerg (Antazoline+Tetryzoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Spersallerg (Rp) krople do oczu 0,5 mg + 0,4 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Spersallerg: krople do oczu (0,5 mg + 0,4 mg/ml) 1 but. 10 ml

Laboratoires Thea
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek zmniejszający przekrwienie oczu - sympatykomimetyk w połączeniu z lekiem przeciwhistaminowym.

SKŁAD
1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku antazoliny i 0,4 mg chlorowodorku tetryzoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

WSKAZANIA
Alergiczne stany zapalne spojówek, szczególnie stany zapalne spojówek związane z katarem siennym i z reakcją na alergeny pyłkowe.

DAWKOWANIE
Preparatu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ może to spowodować nawrót przekrwienia i toksyczne grudkowe zapalenie spojówek.
Dorośli i młodzież
1 kropla 2 do 3 razy na dobę przez 14 dni.
Dzieci
Brak badań dotyczących stosowania leku u dzieci. Ze względu na możliwe działanie ogólne należy zachować ostrożność u dzieci w wieku powyżej 2 lat i ograniczyć dawkowanie do 1 do 2 kropli na dobę. Nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Jeśli konieczne jest zakroplenie więcej niż jednego leku do tego samego oka, należy odczekać co najmniej 5 minut przed podaniem kolejnego leku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: uczucie pieczenia lub kłucia po zakropleniu oraz objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na miejscową reakcję alergiczną; rozproszenie barwnika tęczówki, rozszerzenie źrenicy, nieostre widzenie, ostre zapalenie spojówek, przewlekłe zapalenie spojówek, toksyczne grudkowe zapalenie spojówek, suchość oka, nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia, przekrwienie odezynowe, jaskra zamykającego się kąta; ból głowy, senność, zawroty głowy, drżenie i pobudzenie o.u.n.; dusznica bolesna, nadciśnienie i częstoskurcz; pocenie się. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe, należy zdjąć je przed zakropleniem leku. Szkła kontaktowe można ponownie nałożyć po upływie co najmniej 15 minut. Preparat może powodować senność, zawroty głowy, ospałość czy zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia objawów.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych