LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Takhzyro (Lanadelumab)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Takhzyro (Rpz) roztwór do wstrzykiwań 150 mg 1 amp.-strzyk.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Takhzyro (Rpz) roztwór do wstrzykiwań 300 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Takhzyro (Rpz) roztwór do wstrzykiwań 300 mg 1 amp.-strzyk.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Takhzyro

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Takeda Pharmaceuticals International AG

Co zawiera lek Takhzyro?

Lek Takhzyro występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań w fiolce (1 dawka) i w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (2 dawki). Lek jest dostępny na receptę.

  • Takhzyro 150 mg
    1 ampułko-strzykawka zawiera 150 mg lanadelumabu w 1 ml roztworu.
  • Takhzyro 300 mg
    1 fiolka lub 1 ampułko-strzykawka zawiera 300 mg lanadelumabu w 2 ml roztworu.

Jak działa lek Takhzyro?

Lanadelumab należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu o nazwie kalikreina, który podwyższa stężenie substancji o nazwie bradykinina. Blokując działanie tego enzymu, lek Takhzyro pomaga zmniejszyć ilość bradykininy we krwi i zapobiega objawom dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.

Kiedy stosować lek Takhzyro?

Lek Takhzyro jest stosowany w zapobieganiu napadom obrzęku naczynioruchowego u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.
Lek Takhzyro w dawce 150 mg jest przeznaczony dla osób w wieku 2 lat i starszych o masie ciała mniejszej niż 40 kg.
Lek Takhzyro w dawce 300 mg jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do mniej niż 18 lat o masie ciała 40 kg lub więcej.

Jak stosować lek Takhzyro?

Dawkowanie leku Takhzyro oraz czas leczenia określa lekarz. U dzieci w wieku od 2 lat do 12 lat dawka leku zależy od masy ciała dziecka. Decyzję o zakończeniu stosowania leku należy omówić z lekarzem; po przerwaniu leczenia objawy mogą powrócić.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony do wstrzykiwania podskórnego. Może być wstrzykiwany samodzielnie przez pacjenta lub przez opiekuna w przypadku pacjentów w wieku co najmniej 12 lat. W przypadku pacjentów w wieku od 2 do mniej niż 12 lat wstrzyknięcia może wykonywać wyłącznie opiekun. Podawanie leku samodzielnie lub przez opiekuna jest możliwe wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę. Należy zawsze przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu przygotowania i podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Lek należy wstrzykiwać w udo lub brzuch; jeśli wstrzyknięcie wykonuje opiekun, może wstrzyknąć lek również w górną część ramienia. Nie należy wstrzykiwać leku w odległości mniejszej niż 5 cm od jakichkolwiek blizn lub pępka. Nie należy wybierać miejsc, w których skóra jest posiniaczona, spuchnięta lub bolesna. Lek w fiolce lub ampułko-strzykawce jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Takhzyro?

W przypadku pominięcia podania dawki leku, należy ją wstrzyknąć możliwie jak najszybciej. Późniejszy schemat dawkowania należy omówić z lekarzem.

Kiedy lek Takhzyro nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lanadelumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Takhzyro nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Takhzyro?

Leczenie rozpocznie i będzie nadzorował lekarz z doświadczeniem w leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego. Przed rozpoczęciem stosowania leku Takhzyro lekarz przeprowadzi z pacjentem lub opiekunem dziecka wywiad oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Należy omówić z lekarzem wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku.

Jak stosować lek Takhzyro z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Takhzyro w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Takhzyro u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Takhzyro?

Działania niepożądane występujące podczas stosowania leku Takhzyro są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi tego leku są reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból, zaczerwienienie skóry i zasinienie. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli pojawią się objawy ciężkiej reakcji alergicznej (takie jak: wysypka skórna, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech lub szybkie bicie serca).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Takhzyro?

W przypadku wstrzyknięcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Takhzyro wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Takhzyro nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Takhzyro?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Fiolkę lub ampułko-strzykawkę z lekiem należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C); nie należy ich zamrażać. Fiolkę lub ampułko-strzykawkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Fiolkę lub ampułko-strzykawkę należy można wyjąć z lodówki i przechowywać jednorazowo w temperaturze poniżej 25°C nie dłużej niż 14 dni. Leku nie należy ponownie umieszczać w lodówce po przechowywaniu go w temperaturze pokojowej. Przed użyciem należy wyjąć z lodówki fiolkę lub ampułko-strzykawkę i pozostawić na około 15 minut, aby w sposób naturalny osiągnęły temperaturę pokojową; nie należy ich ogrzewać w żaden inny sposób. Nie należy używać fiolki ani ampułko-strzykawki, jeśli roztwór ma zmienioną barwę lub zawiera cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Takhzyro - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem