Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tramadol Vitabalans (Tramadol, Tramadol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tramadol Vitabalans (Rp) tabletki 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Tramadol Vitabalans: tabletki (50 mg) 20 szt.

Vitabalans Oy
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Opioidowy lek przeciwbólowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 50 mg chlorowodorku tramadolu. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

WSKAZANIA
Leczenie umiarkowanego do silnego bólu.

DAWKOWANIE
Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i wrażliwości danego pacjenta. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę w celu właściwej kontroli bólu. Nie wolno stosować preparatu dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i nasilenie choroby niezbędne jest długotrwałe leczenie bólu z zastosowaniem tramadolu, należy starannie i regularnie kontrolować stan pacjenta (w razie konieczności czasowo odstawiając  lek), aby ustalić, czy dalsze leczenie jest konieczne i w jakim zakresie powinno być prowadzone.
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsi
Dawka początkowa wynosi 50-100 mg (1-2 tabletki), w zależności od nasilenia bólu. Następnie można stosować dawkę 50 lub 100 mg (1 lub 2 tabletki) 3-4 razy na dobę (w odstępie 6-8 godzin). W przypadkach ostrego bólu wymagana jest zwykle dawka początkowa 100 mg (2 tabletki). Dawka początkowa 50 mg (1 tabletka) jest zalecana w przypadkach bólu przewlekłego.
Pacjenci powinni zawsze otrzymywać najmniejszą skuteczną dawkę, zapewniającą działanie przeciwbólowe. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 400 mg, chyba że występują szczególne okoliczności kliniczne.
Dzieci
Preparat nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie wykazano jego bezpieczeństwa ani skuteczności w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w wieku poniżej 75 lat bez klinicznego zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Czas eliminacji tramadolu może wydłużać się u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, dlatego jeśli jest to konieczne, odstępy między kolejnymi dawkami można wydłużyć w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. Maksymalna zalecana dawka wynosi 300 mg.
Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione - w tej grupie pacjentów należy rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami w oparciu o indywidualne wymagania pacjenta. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) lub ciężką niewydolnością wątroby.
Sposób podawania
Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi, opioidowymi lub psychotropowymi. Pacjenci stosujący inhibitory MAO aktualnie lub w ciągu ostatnich 14 dni. Pacjenci z niekontrolowaną lekami padaczką. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). Ciężka niewydolność wątroby. W programach substytucyjnych dla pacjentów uzależnionych od narkotyków.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować tramadolu u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania tramadolu podczas karmienia piersią. Po jednorazowym podaniu tramadolu zaprzestanie karmienia piersią zwykle nie jest konieczne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zawroty głowy; nudności. Często: bóle głowy, senność; wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej; nasilone pocenie; uczucie zmęczenia. Niezbyt często: zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego (kołatanie serca, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne lub zapaść sercowo-naczyniowa); odruch wymiotny, podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia), biegunka; reakcje skórne (świąd, wysypka, pokrzywka). Tramadol wykazuje mały potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja lekowa oraz fizyczne i psychiczne uzależnienie.

UWAGI
W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując preparat u pacjentów z nadwrażliwością na opioidy. Pacjenci z padaczką lub, u których istnieje prawdopodobieństwo napadów padaczkowych, mogą być leczeni tramadolem tylko, jeśli jest to bezwzględnie konieczne. Tramadol nie jest odpowiedni do terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów (mimo że jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi on objawów odstawienia morfiny).
Nawet jeśli preparat jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami, może powodować senność i zawroty głowy, zaburzając tym samym reakcje kierowców i operatorów maszyn. Takie działanie obserwuje się zwłaszcza po jednoczesnym spożyciu alkoholu lub przyjęciu substancji psychotropowych. Tramadol może też powodować drżenie i zaburzenia widzenia oraz postrzegania; jeśli pojawią się takie działania, pacjent nie powinien prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych