LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vessel Due F kapsułki (Sulodexide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vessel Due F (Rp) kapsułki miękkie 250 LSU 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 105,00 Cena 100% (zł): 105,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vessel Due F kapsułki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Alfasigma S.p.A.

Co zawiera Vessel Due F kapsułki?

Lek Vessel Due F występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 250 LSU sulodeksydu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Vessel Due F?

Sulodeksyd działa przeciwzakrzepowo w obrębie naczyń tętniczych i żylnych. Normalizuje również zwiększoną lepkość krwi u osób ze zmianami naczyniowymi i ryzykiem zakrzepicy oraz zmniejsza stężenie lipidów.

Kiedy stosować Vessel Due F kapsułki?

Lek Vessel Due F kapsułki stosuje się w: leczeniu objawowym pierwotnej i wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej; leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi jako uzupełnienie terapii miejscowej; leczeniu objawowym przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopień klasyfikacji Fontaine`a); przedłużonej wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe (3 do 12 miesięcy) z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Jak stosować Vessel Due F kapsułki?

Dawkowanie leku Vessel Due F kapsułki, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie wolno przerywać stosowania leku Vessel Due F bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie między posiłkami. Nie należy przyjmować leku jednocześnie z posiłkami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Vessel Due F kapsułki?

W przypadku nieprzyjęcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej; jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Vessel Due F kapsułki nie może być stosowany?

Leku Vessel Due F nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sulodeksyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, albo na heparynę lub leki podobne do heparyny. Leku Vessel Due F nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje heparynę lub doustne leki przeciwzakrzepowe.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vessel Due F kapsułki?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vessel Due F lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować Vessel Due F z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Vessel Due F kapsułki w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Vessel Due F u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vessel Due F kapsułki?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vessel Due F kapsułki, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vessel Due F kapsułki?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Vessel Due F zwiększa ryzyko krwawienia.

Czy Vessel Due F wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Vessel Due F nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Vessel Due F kapsułki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner