LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vidisic (Polyacrylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vidisic (OTC) żel do oczu 2 mg/g 1 tuba 10 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,20 Cena 100% (zł): 22,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vidisic

Informacja dla pacjenta

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

SKŁAD
1 g żelu do oczu zawiera 2 mg karbomeru. Preparat zawiera cetrymid.

Wskazania

Objawowe leczenie suchego zapalenia rogówki i spojówek.

Dawkowanie

W zależności od ciężkości i nasilenia objawów wkraplać 1 kroplę żelu do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub częściej oraz około 30 minut przed snem.
 
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne. Zawarty w preparacie cetrimid - zwłaszcza stosowany często lub przez długi czas - może powodować podrażnienie oka (pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki.
 
UWAGI
Miękkie soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem leku. Można je ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut od wkroplenia preparatu. Preparat może przedłużać czas kontaktu leków stosowanych miejscowo: jeśli jest stosowany z innymi kroplami okulistycznymi - należy zachować 5-minutowy odstęp pomiędzy zastosowaniem leków; jeśli jest stosowany z innymi maściami okulistycznymi - należy zachować 15-minutowy odstęp pomiędzy zastosowaniem obu leków. Opisywany preparat powinien być zawsze stosowany jako ostatni. Po zastosowaniu do worka spojówkowego preparat może zaburzać ostrość widzenia na kilka minut. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn tak długo, jak długo zaburzona jest ostrość widzenia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl