reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xifaxan (Rifaximin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xifaxan (Rp) tabletki powlekane 200 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,60 Cena 100% (zł): 58,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xifaxan (Rp) tabletki powlekane 200 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 100,60 Cena 100% (zł): 100,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xifaxan (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,00 Cena 100% (zł): 58,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xifaxan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Alfasigma S.p.A.

CO ZAWIERA XIFAXAN?

Xifaxan tabletki
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg rifaksyminy.
Xifaxan zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 100 mg rifaksyminy. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

jak działa xifaxan?

Rifaksymina jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym.

kiedy stosować xifaxan?

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
- zakażenia jelitowe bakteriami wrażliwymi na ryfaksyminę z wyjątkiem biegunek przebiegających z gorączką i/lub krwią w kale i także gdy liczba nieuformowanych stolców jest równa lub przekracza 8 na dobę;
- biegunka podróżnych, z wyjątkiem biegunek przebiegających z gorączką i/lub krwią w kale i także gdy liczba nieuformowanych stolców jest równa lub przekracza 8 na dobę.
Dorośli:
- zespół jelita nadwrażliwego postać biegunkowa (tylko zawiesina);
- encefalopatia wątrobowa;
- objawowa, niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego u pacjentów dorosłych stosujących dietę bogatoresztkową.

jak stosować xifaxan?

Dawkowanie leku Xifaxan i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub poza porą posiłków. Lek należy popić szklanką wody. Zawiesinę doustną należy odmierzać dołączoną wyskalowaną miarką.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku xifaxan?

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie, należy ją przyjąć jak najszybciej; jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej, ale przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy xifaxan nie może być stosowany?

Leku Xifaxan nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rifaksyminę) lub inne rifamycyny, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Xifaxan nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku xifaxan?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xifaxan lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

jak stosować xifaxan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować xifaxan w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Xifaxan u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku xifaxan?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Xifaxan, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, jeżeli wystąpi gorączka lub ciężka uogólniona reakcja alergiczna dotycząca: układu krążenia, płuc, skóry, reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem skóry i (lub) śluzówek, albo stan przedomdleniowy.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku xifaxan?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

czy xifaxan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xifaxan i w przypadku wystąpienia takich objawów niepożądanych jak zawroty głowy, podwójne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

jak przechowywać xifaxan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Sporządzoną zawiesinę doustną należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i zużyć w ciągu 7 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama