LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Yorvipath (Palopegteriparatide)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Yorvipath (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 168 µg/0,56 ml 2 wstrzykiwacze 0,56 ml + 30 igieł
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Yorvipath (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 294 µg/0,98 ml 2 wstrzykiwacze 0,98 ml + 30 igieł
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Yorvipath (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 420 µg/1,4 ml 2 wstrzykiwacze 1,4 ml + 30 igieł
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Yorvipath

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Ascendis Pharma Bone Diseases A/S

Co zawiera lek Yorvipath?

Lek Yorvipath występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 fabrycznie napełniony wstrzykiwacz półautomatyczny zawiera palopegteryparatyd równoważny 168 mikrogramom PTH(1-34) w 0,56 ml rozpuszczalnika; każdy wstrzykiwacz dostarcza dawki 6 mikrogramów, 9 mikrogramów lub 12 mikrogramów PTH(1-34).
1 fabrycznie napełniony wstrzykiwacz półautomatyczny zawiera palopegteryparatyd równoważny 294 mikrogramom PTH(1-34) w 0,98 ml rozpuszczalnika; każdy wstrzykiwacz dostarcza dawki 15 mikrogramów, 18 mikrogramów lub 21 mikrogramów PTH(1-34).
1 fabrycznie napełniony wstrzykiwacz półautomatyczny zawiera palopegteryparatyd równoważny 420 mikrogramom PTH(1-34) w 1,4 ml rozpuszczalnika; każdy wstrzykiwacz dostarcza dawki 24 mikrogramy, 27 mikrogramów lub 30 mikrogramów PTH(1-34).

Jak działa lek Yorvipath?

Palopegteryparatyd jest przekształcany w organizmie do teryparatydu, który jest formą parathormonu (PTH) - hormonu niezbędnego do utrzymywania stężeń wapnia i fosforanu w organizmie w zakresie prawidłowym. Teryparatyd zastępuje brakujący hormon u pacjentów z niedoczynnością przytarczyc, co pomaga przywrócić prawidłowy poziom wapnia i fosforu.

Kiedy stosować lek Yorvipath?

Lek Yorvipath jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z przewlekłą niedoczynnością przytarczyc.

Jak stosować lek Yorvipath?

Lekarz ustala dawkowanie leku Yorvipath dla każdego pacjenta. Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Sposób podawania

Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym za pomocą automatycznego wstrzykiwacza. Odpowiednie miejsca do wykonania wstrzyknięcia to przednia część uda lub brzuch (co najmniej 5 cm od pępka). Podczas każdego wstrzyknięcia należy wybierać inne miejsce wstrzyknięcia. Należy unikać wstrzykiwania w miejsca, gdzie skóra jest zaczerwieniona, obrzęknięta lub pokryta bliznami. Do każdego wstrzyknięcia należy zawsze używać nowej igły. Jeśli dawka do podania przekracza 30 mikrogramów na dobę należy podać dwa wstrzyknięcia, jedno po drugim, w oddzielne miejsca wstrzyknięć; należy zastosować różne wstrzykiwacze leku do drugiego wstrzyknięcia danego dnia, nawet jeżeli dwa wstrzykiwacze mają przycisk tego samego koloru (ta sama dawka). Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza lekarz lub pielęgniarka przeszkolą pacjenta jak należy prawidłowo go używać. Należy ściśle przestrzegać zaleceń przedstawionych w instrukcji dołączonej do opakowania leku. Wstrzykiwacz i igły są przeznaczone wyłącznie do stosowania przez jednego pacjenta.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Yorvipath?

Jeśli pacjent zapomni wstrzyknąć dawkę leku i upłynęło mniej niż 12 godzin od planowego czasu przyjęcia leku, należy ją wstrzyknąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie. Natomiast jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce dopiero w ciągu 12 godzin przed planowaną dawką, należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować wstrzykiwanie kolejnej dawki o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Yorvipath nie może być stosowany?

Leku Yorvipath nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (palopegteryparatyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów z pseudoniedoczynnością przytarczyc.
Lek Yorvipath nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Yorvipath?

Leczenie będzie rozpoczynał i monitorował lekarz posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłej niedoczynności przytarczyc. Konieczny będzie wywiad lekarski obejmujący analizę przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz wykona badanie krwi w celu sprawdzenia stężeń wapnia i witaminy D. Lekarz może zdecydować o stopniowej zmianie dawki na podstawie odpowiedzi pacjenta na lek do momentu stosowania dawki, która utrzymuje ilość wapnia w organizmie w zakresie prawidłowym bez konieczności stosowania czynnej witaminy D lub terapeutycznych dawek wapnia. Lekarz może zalecić prowadzenie codziennej suplementacji wapniem. Lekarz ustali terminy wizyt kontrolnych aby sprawdzić odpowiedź pacjenta na leczenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy porozumieć się z lekarzem.

Jak stosować lek Yorvipath z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Yorvipath w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmie decyzję, czy należy stosować leczenie lekiem Yorvipath w trakcie ciąży lub karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Yorvipath?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Yorvipath są opisane szczegółowo w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstsze działania niepożądane to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy i parestezje (kłucie lub mrowienie). Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku pojawią się następujące objawy: nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie pragnienia, splątanie, osłabienie mięśni oraz nieregularne bicie serca (mogą to być objawy podwyższonego stężenia wapnia we krwi, czyli hiperkalcemii); uczucie mrowienia koniuszków palców rąk, nóg oraz warg, kurcze mięśni, zdrętwienie jamy ustnej (mogą to być objawy obniżonego stężenia wapnia we krwi, czyli hipokalcemii).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Yorvipath?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Zbyt duża dawka leku może spowodować nadmierne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (czyli hiperkalcemię).

Czy lek Yorvipath wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Yorvipath mogą wystąpić zawroty głowy, omdlenia lub stany przedomdleniowe podczas wstawania - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia tych objawów.

Jak przechowywać lek Yorvipath?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w lodówce (2-8°C), nie zamrażać; przechowywać w oryginalnym opakowaniu z założoną zatyczką wstrzykiwacza w celu ochrony przed światłem. Po pierwszym użyciu lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C; należy pozostawić zatyczkę wstrzykiwacza na wstrzykiwaczu w celu ochrony przed światłem. Każdy wstrzykiwacz należy wyrzucić 14 dni po pierwszym użyciu, nawet jeżeli nadal pozostał w nim lek. Przed podaniem należy wyjąć wstrzykiwacz z lodówki 20 minut przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować leku, jeśli roztwór jest mętny, odbarwiony albo zawiera widoczne cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Yorvipath - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem