Dodaj do mojego indeksu leków »

Zabak (Ketotifen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Zabak (OTC) krople do oczu, roztwór 0,25 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,50 Cena 100% (zł): 39,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zabak

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoires Thea

CO ZAWIERA ZABAK?

1 ml roztworu Zabak zawiera 0,25 mg ketotifenu w postaci wodorofumaranu.

JAK DZIAŁA ZABAK?

Ketotifen działa przeciwalergicznie.

KIEDY STOSOWAĆ ZABAK?

Lek Zabak jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

JAK STOSOWAĆ ZABAK?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat
1 kropla leku Zabak do chorego oka lub oczu 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza oka, powiek lub innych powierzchni. W przypadku konieczności zastosowania innego leku do oczu jednocześnie z lekiem Zabak należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi wkropleniami.

KIEDY ZABAK NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Zabak nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ketotifen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ZABAK?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Zabak może nasilać działanie alkoholu.

JAK STOSOWAĆ ZABAK Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz leków stosowanych w leczeniu alergii (np. leki przeciwhistaminowe).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ZABAK W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Zabak powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ZABAK?

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła (co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu), lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.
Podczas stosowania leku często mogą wystąpić: podrażnienie lub ból oczu, stan zapalny oka. Niezbyt często: niewyraźne widzenie, zespół suchego oka, podrażnienie powiek, zapalenie spojówek, zwiększona wrażliwość oczu na światło, widoczne krwawienie w twardówce oka, ból głowy, senność, suchość w ustach, wysypka, wyprysk.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ZABAK?

Nie opisano przypadku przedawkowania leku Zabak. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.

CZY ZABAK WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Zabak może powodować zaburzenia widzenia lub senność. Pacjent, u którego po podaniu leku występują takie objawy, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinien odczekać do momentu ustąpienia objawów.

JAK PRZECHOWYWAĆ ZABAK?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 3 miesiące po pierwszym otwarciu butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych