Dodaj do mojego indeksu leków »

Zabak (Ketotifen, Ketotyfen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Zabak (OTC) krople do oczu, roztwór 0,25 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,50 Cena 100% (zł): 39,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zabak

Informacja dla pacjenta

Laboratoires Thea

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 0,345 mg wodorofumaranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu. Preparat nie zawiera środków konserwujących.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

DAWKOWANIE
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci (w wieku 3 lat i starsze)
1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę.
Sposób podawania
Jeśli preparat stosowany jest jednocześnie z innymi lekami podawanymi do oka, należy zachowywać odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi wkropleniami.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom ciężarnym. Preparat może być stosowany w czasie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: podrażnienie oczu, ból oczu, punkcikowate zapalenie rogówki, punktowa nadżerka nabłonka rogówki. Niezbyt często: niewyraźne widzenie (podczas zakraplania), zespół suchego oka, zaburzenia powiek, zapalenie spojówek, światłowstręt, wylew spojówkowy; ból głowy; suchość w ustach; wysypka, wyprysk, pokrzywka; senność; nadwrażliwość.

UWAGI
Pacjent, u którego występują zaburzenia widzenia lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych