Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Alka-Prim - serie wycofane z obrotu

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr GIF-N-ZJP-4350/21/JS/17


Źródło: GIF