LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Amiodaron Hameln (Amiodarone) seria wycofana z obrotu

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca wycofania z obrotu serii produktu leczniczego Amiodaron Hameln (Amiodarone).

Amiodaron Hameln - zobacz w LekInfo24 »

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał na terenie całego kraju serie produktu leczniczego Amiodaron Hameln (Amiodarone) i nadał decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Amiodaron Hameln (Amiodarone)koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/ml, 10 amp. 3 ml

  • numer serii: 047502A, termin ważności: 11.2022

Podmiot odpowiedzialny: Hameln Pharma GmbH

Powodem wycofania jest identyfikacja, podczas przeglądu prób produktu, obecności cząstek w niektórych ampułkach ww. serii produktu leczniczego. Zgodnie ze specyfikacją produktu leczniczego obowiązującą w terminie ważności roztwór powinien być przezroczysty, jasnożółty i bez widocznych cząstek.

Źródło: GIF

                                   

banerbaner