Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Sortis 20 i Sortis 80 - serie wycofane z obrotu

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 69/WC/2017 

Źródło: GIF