Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Rilmenidine (Rylmenidyna) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tenaxum (Rp) tabletki 1 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 59,00 Cena 100% (zł): 59,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Tenaxum: tabletki (1 mg) 30 szt.

Les Laboratoires Servier
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwnadciśnieniowy - agonista receptora imidazolowego w o.u.n.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 1 mg rylmenidyny, co odpowiada 1,544 mg dwuwodorofosforanu rylmenidyny. Preparat zawiera laktozę.

WSKAZANIA
Nadciśnienie tętnicze pierwotne.

DAWKOWANIE
Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia preparatu, dawkę należy stopniowo zmniejszać.
Dorośli
Zaleca się stosowanie dawki 1 mg rylmenidyny (1 tabletka na dobę, przyjmowana rano). Jeżeli po miesiącu leczenia nie uzyska się normalizacji wartości ciśnienia tętniczego, dawkę można zwiększyć do 2 mg (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). Leczenie jest długotrwałe.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci ze względu na brak odpowiednich badań.
Osoby w podeszłym wieku i pacjenci z cukrzycą
Ze względu na dobrą tolerancję biologiczną i kliniczną rylmenidyna może być stosowana u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z cukrzycą.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek, gdy klirens kreatyniny jest większy niż 15 ml/min, modyfikacja dawki nie jest konieczna. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) z powodu braku odpowiednich badań.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować w trakcie posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka depresja. Nie należy stosować rylmenidyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) z powodu braku odpowiednich badań. Jednoczesne stosowanie sultoprydu i rylmenidyny jest przeciwwskazane. Preparatu nie należy na ogół stosować w skojarzeniu z alkoholem oraz z beta-adrenolitykami stosowanymi w niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie preparat w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: lęk, depresja, bezsenność; senność; palpitacje; uczucie zimna w kończynach, obrzęk; ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, zaparcia; świąd, wysypka; kurcze mięśni; zaburzenie czynności seksualnych; astenia, zmęczenie po wysiłku. Niezbyt często: uderzenia gorąca; niedociśnienie ortostatyczne; nudności.

UWAGI
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia rylmenidyną. Jeśli przyjmowane są większe dawki preparatu lub rylmenidyna jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszającymi czujność, istnieje możliwość wystąpienia senności, o czym należy poinformować kierowców i osoby obsługujące maszyny.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych