Dodaj do mojego indeksu leków »

Biosteron (Prasterone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Biosteron (OTC) tabletki 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Biosteron (OTC) tabletki 25 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 48,00 Cena 100% (zł): 48,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Biosteron (OTC) tabletki 25 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 68,50 Cena 100% (zł): 68,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Biosteron

Informacja dla pacjenta

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 25 mg dehydroepiandrosteronu (prasteronu). 1 tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

DAWKOWANIE
Dawkowanie preparatu należy dostosować do płci, wieku, stężenia DHEA w osoczu oraz skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Stężenie endogennego DHEA w osoczu jest mniejsze u kobiet niż u mężczyzn, a ponadto kobiety są bardziej narażone na androgenne działania niepożądane preparatu. U obu płci niedobory DHEA nasilają się z wiekiem.
Dorośli
Zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa dla kobiet wynosi 5 mg, natomiast zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg.
Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa dla mężczyzn wynosi 10 mg, natomiast zalecana dawka maksymalna wynosi 50 mg.
Początkową dawkę preparatu należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie) do czasu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych. Zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki preparatu.
Efekt działania preparatu nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach stosowania. Preparat jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko pod kontrolą lekarską), należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i we właściwym czasie wykonywać odpowiednie badania lekarskie.
Preparatu nie powinni stosować pacjenci poniżej 40. roku życia.
Dzieci i młodzież
U zdrowych dzieci i młodzieży nie występuje niedobór DHEA - preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku występuje nasilony niedobór DHEA. W tej grupie pacjentów należy odpowiednio zwiększyć dawkę preparatu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ze względu na brak danych klinicznych preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat należy przyjmować raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Preparat należy przyjmować z posiłkiem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Rak piersi, jajnika lub inne nowotwory estrogenozależne. Łagodny rozrost gruczołu krokowego i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciąża i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: zwiększenie potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry głowy, trądzik skóry twarzy lub łagodne trądzikowate zapalenie skóry oraz umiarkowanie nasilony hirsutyzm (głównie u kobiet). Rzadko: ginekomastia i tkliwość sutków (u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania; ból głowy, niepokój, zmiany nastroju. Bardzo rzadko: bezsenność, mania; niezagrażające życiu zaburzenia rytmu serca ustępujące po odstawieniu DHEA i zastosowaniu odpowiedniego leku beta-adrenolitycznego.

UWAGI
Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą nie powinny przyjmować preparatu. DHEA nie powinien być stosowany z produktami leczniczymi zawierającymi androgeny. Przed zastosowaniem preparatu i w czasie jego długotrwałego stosowania należy wykonać odpowiednie badania lekarskie w celu wykluczenia nowotworów hormonozależnych, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lub innych zaburzeń, uniemożliwiających przyjmowanie DHEA. Prasteron należy do grupy niedozwolonych środków anabolicznych - androgennych i nie powinien być stosowany u sportowców.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych