Dodaj do mojego indeksu leków »

Novostella (Prasterone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Novostella (OTC) tabletki 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Novostella

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NOVOSTELLA?

1 tabletka Novostella zawiera 10 mg prasteronu (dehydroepiandrosteronu, DHEA). Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa novostella?

Prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA) należy do grupy hormonów steroidowych. Jego ilość w organizmie zmniejsza się w trakcie starzenia. Podawanie DHEA może korzystnie wpływać m.in. na erekcję u mężczyzn, popęd płciowy, samopoczucie, odporność organizmu i układ kostno-mięśniowy.

kiedy stosować lek novostella?

Lek Novostella jest wskazany w leczeniu niedoboru dehydroepiandrosteronu (DHEA) u mężczyzn z potwierdzonym laboratoryjnie niedoborem DHEA.

jak stosować lek novostella?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli mężczyźni
Dawka początkowa to 1 tabletka Novostella raz na dobę. Dawkę początkową należy stopniowo zwiększać (co 2 tygodnie o 1 tabletkę na dobę) do czasu uzyskania pożądanych efektów leczniczych. Maksymalnie można przyjąć 5 tabletek leku Novostella na dobę. Lek Novostella jest przeznaczony do długotrwałego stosowania; efekt działania widoczny jest po kilku tygodniach stosowania.
Dzieci
Leku Novostella nie należy stosować u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Leku Novostella nie należy stosować w przypadku ciężkiego uszkodzenia wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano, podczas posiłku.

kiedy lek novostella nie może być stosowany?

Leku Novostella nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (prasteron) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Novostella jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzenia przerostu gruczołu krokowego (prostaty) i (lub) nowotworu gruczołu krokowego; raka sutka lub innych nowotworów; ciężkiego uszkodzenia wątroby i (lub) nerek. Leku Novostella nie wolno podawać dzieciom.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku novostella?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią podczas stosowania leku Novostella, należy skontaktować się z lekarzem. Rozpoczęcie przyjmowania leku należy omówić z lekarzem, który zleci wykonanie koniecznych badań i na ich podstawie zdecyduje o konieczności stosowania leku. Pacjenci w wieku poniżej 40 lat nie powinni stosować leku Novostella. Bez porozumienia z lekarzem pacjent nie powinien zmieniać, a w szczególności zwiększać dawki leku. Leczenie dolegliwości związanych z andropauzą występujących u ludzi starszych należy podejmować po wnikliwej analizie wraz z lekarzem korzyści i możliwych zagrożeń związanych ze stosowaniem leku. W przypadku długotrwałego stosowania leku Novostella w dawkach większych niż 5 tabletek na dobę, należy oznaczać stężenie hormonu DHEA we krwi i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie. Lek Novostella nie powinien być stosowany u sportowców, gdyż należy do grupy niedozwolonych środków anabolicznych - androgennych.

jak stosować lek novostella z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: leki przeciwzakrzepowe, np. heparyna, warfaryna; leki zawierające androgeny (męskie hormony płciowe), np. testosteron i pochodne testosteronu; leki stosowane w leczeniu padaczki, np. karbamazepina, kwas walproinowy; leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. pochodne fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny).

czy lek novostella można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Novostella jest przeznaczony dla mężczyzn. Nie wolno go stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku novostella?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: trądzik, nadmierne owłosienie, zmiany łojotokowe w skórze, łysienie kątowe typu męskiego, powiększenie gruczołu krokowego, niskie brzmienie głosu, nudności, wymioty, zwiększenie apetytu, obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody i soli w organizmie, zwiększone stężenie wapnia we krwi. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, powiększenie wątroby, mania (zaburzenia psychiczne charakteryzujące się podwyższonym lub drażliwym nastrojem).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku novostella?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy lek novostella wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych na temat wpływu leku Novostella na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać lek novostella?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych