LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cardilopin (Amlodipine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cardilopin (Rp) tabletki 2,5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,85 Cena 100% (zł): 5,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cardilopin (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 2,17 Cena 100% (zł): 7,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cardilopin (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 4,17 Cena 100% (zł): 13,89 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cardilopin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Proterapia Sp. z o.o.

Co zawiera Cardilopin?

Lek Cardilopin występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).

Jak działa Cardilopin?

Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, które działają rozkurczająco na naczynia krwionośne.

Kiedy stosować Cardilopin?

Lek Cardilopin jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub w leczeniu bólu w klatce piersiowej nazywanego dławicą piersiową oraz jej rzadko występującej postaci nazywanej dławicą piersiową Prinzmetala (inaczej dławicą naczynioskurczową).

Jak stosować Cardilopin?

Dawkowanie leku Cardilopin dla każdego wskazania i czas leczenia określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Cardilopin.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, niezależnie od spożywanych posiłków i napojów. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Leku nie należy przyjmować z sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Cardilopin?

Regularne przyjmowanie leku zapewnia skuteczność leczenia. Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, powinien ją pominąć i przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Cardilopin nie może być stosowany?

Leku Cardilopin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amlodypinę), innego antagonistę wapnia lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Cardilopin można stosować tylko w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat; nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cardilopin?

Przez zleceniem stosowania leku Cardilopin lekarz musi przeanalizować przeciwwskazania i środki ostrożności z tym związane. Po podjęciu decyzji o leczeniu lekarz przekaże zalecenia dotyczące kontroli terapii. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Cardilopin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Cardilopin z jedzeniem i piciem?

Osoby przyjmujące lek Cardilopin nie powinny spożywać grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego, gdyż mogą one spowodować zwiększenie stężenia amlodypiny we krwi, co w konsekwencji może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Czy można stosować Cardilopin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania leku Cardilopin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cardilopin?

W trakcie stosowania leku Cardilopin mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i różnym występowaniu - są one szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy odstawić lek Cardilopin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z objawów: nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub trudności z oddychaniem; obrzęk powiek, twarzy lub ust; obrzęk języka i gardła powodujący duże trudności z oddychaniem; ciężkie reakcje skórne obejmujące intensywną wysypkę, pokrzywkę, zaczerwienienie skóry całego ciała, silne swędzenie, pęcherze, złuszczanie i obrzęk skóry, zapalenie śluzówek (objawy zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka); zawał serca, zaburzenia rytmu serca; ostry ból w nadbrzuszu (objaw zapalenia trzustki).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cardilopin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Cardilopin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas przyjmowania leku Cardilopin mogą wystąpić nudności, zawroty głowy, ból głowy lub zmęczenie - jeśli pojawią się takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Cardilopin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner