Dodaj do mojego indeksu leków »

Cyclodynon (Vitex agnus castus) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cyclodynon (OTC) tabletki powlekane 40 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,50 Cena 100% (zł): 38,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cyclodynon

Informacja dla pacjenta

Bionorica SE

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu z owoców niepokalanka pospolitego. Preparat zawiera laktozę jednowodną i glikol propylenowy.

WSKAZANIA
Łagodzenie objawów przedmenstruacyjnych (tzw. zespołu napięcia przedmiesiączkowego).

DAWKOWANIE
Dorosłe pacjentki
1 tabletka raz na dobę, codziennie o tej samej porze. Czas leczenia powinien wynosić przynajmniej 3 miesiące.
Sposób podawania
Tabletki należy popijać niewielką ilością wody. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sporadycznie może wystąpić wysypka oraz świąd skóry. Rzadko obserwowano nasilenie się objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego w początkowym okresie leczenia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych