LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Dorminox (Doxylamine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dorminox (OTC) tabletki powlekane 12,5 mg 7 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
26,70
Cena
100% (zł):
26,70
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dorminox (OTC) tabletki powlekane 12,5 mg 14 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
39,50
Cena
100% (zł):
39,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dorminox (OTC) tabletki powlekane 12,5 mg 20 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
48,50
Cena
100% (zł):
48,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dorminox

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Co zawiera Dorminox?

Lek Dorminox występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 12,5 mg wodorobursztynianu doksylaminy. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej przełamanie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Lek zawiera żółcień pomarańczową i czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Dorminox?

Doksylamina jest lekiem przeciwhistaminowym, który wykazuje działanie uspokajające oraz ułatwiające zasypianie i właśnie to działanie zostało wykorzystane w leku Dorminox.

Kiedy stosować Dorminox?

Lek Dorminox jest stosowany w krótkotrwałym, objawowym leczeniu sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych lub wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Jak stosować Dorminox?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie leku Dorminox powinno być jak najkrótsze - trwa zwykle od kilku dni do 1 tygodnia. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie wolno przyjmować więcej niż 2 tabletki leku Dorminox (25 mg) na dobę.

  • Dorośli (w wieku 18 lat i powyżej)
    Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka (12,5 mg), przyjmowana 30 minut przed snem. Dawkę można zwiększyć do 2 tabletek (25 mg), jeśli początkowa dawka nie zapewnia wystarczającego łagodzenia objawów bezsenności. Maksymalna dawka dobowa to 25 mg (2 tabletki). Przed przyjęciem leku Dorminox należy upewnić się, że czas snu będzie wystarczająco długi (8 godzin), aby uniknąć senności następnego dnia rano. W przypadku uczucia senności w ciągu dnia zaleca się:
    - wcześniejsze przyjęcie dawki leku w celu zapewnienia przynajmniej 8-godzinnego odstępu od przyjęcia leku do momentu przebudzenia;
    - jeśli stosowana była dawka 2 tabletki (25 mg) następnym razem należy zmniejszyć dawkę do 1 tabletki (12,5 mg).
  • Dzieci i młodzież
    Leku Dorminox nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Dorminox. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat bardziej prawdopodobne jest występowanie innych chorób, które mogą wymagać zmniejszenia dawki leku; ponadto w tej grupie pacjentów częściej występują działania niepożądane po zastosowaniu leku Dorminox.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Dorminox.

Sposób podawania

Lek można przyjmować z jedzeniem lub po jedzeniu. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletki należy przyjmować 30 minut przed planowanym snem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Dorminox?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć dawkę następnego dnia o zwykłej porze.

Kiedy Dorminox nie może być stosowany?

Leku Dorminox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (doksylaminę), inne leki przeciwhistaminowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku: jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu oddechowego takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc; jeśli u pacjenta występuje jaskra; jeśli u pacjenta występuje przerost prostaty, utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego lub pacjent ma trudności z oddawaniem moczu; jeśli pacjent ma zwężenie przewodu pokarmowego z powodu wrzodu trawiennego lub zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze; jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby; jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami MAO; jeśli pacjent przyjmuje takie leki jak np. leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki, leki nasercowe, np. stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, niektóre leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów we krwi lub chinidynę. Leku Dorminox nie mogą stosować kobiety karmiące piersią. Lek Dorminox nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Dorminox?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Leku Dorminox nie wolno stosować w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dorminox należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania u pacjenta następujących chorób: zaburzenia czynności wątroby lub nerek o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu; padaczka; wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG; niskie stężenie potasu we krwi lub inne zaburzenia stężenia elektrolitów; zatrzymanie moczu; choroby serca. Należy omówić z lekarzem lub farmaceutą przyjęcie leku Dorminox w przypadku przyjmowania leków, które mogą być szkodliwe dla ucha, ponieważ lek Dorminox może maskować szkodliwe działanie tych leków na słuch. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Lek Dorminox może powodować nasilenie objawów odwodnienia oraz udaru cieplnego spowodowanego zmniejszonym poceniem, szczególnie podczas upałów (ostrożność należy zachować zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku). Lek Dorminox może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych - jeśli pacjent ma planowane wykonanie takich testów należy przerwać stosowanie leku Dorminox przynajmniej 3 dni przed ich wykonaniem. Podczas przyjmowania leku Dorminox nie wolno pić alkoholu.

Jak stosować Dorminox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Dorminox, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: inhibitory MAO (np. leki stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona lub innych schorzeń); leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (amiodaron); niektóre antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna); niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów we krwi (gemfibrozyl); niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (takie, jak fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, nefazodon, bupropion); przeciwwirusowe inhibitory proteazy (indynawir, rytonawir, telaprewir); leki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol) oraz terbinafine, chinidynę (lek przeciwarytmiczny).

Jak stosować Dorminox z jedzeniem i piciem?

Nie zaleca się picia soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Dorminox.

Czy można stosować Dorminox w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Dorminox u kobiet w ciąży decyduje lekarz. Leku Dorminox nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Dorminox?

Podczas stosowania leku Dorminox bardzo często występuje senność. Często mogą wystąpić: niewyraźne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, nasilenie wydzielania śluzu w oskrzelach, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie moczu, bezsenność, pobudzenie, zawroty głowy, ból głowy, ból w górnej części brzucha, zmęczenie. Niezbyt często: podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, obniżenie ciśnienia krwi spowodowane zmianą pozycji ciała, nudności, wymioty, biegunka, wysypka skórna, uczucie zmęczenia, obrzęki rąk i nóg, koszmary senne, duszność, niestrawność, uczucie zrelaksowania. Rzadko: zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi, pobudzenie (szczególnie u osób w podeszłym wieku), drżenie, napady drgawkowe. Może także wystąpić złe ogólne samopoczucie.
Osoby w wieku powyżej 65 lat są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych, ponieważ mogą występować u nich inne choroby lub stosować jednocześnie inne leki; osoby te są również bardziej narażone na upadki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Dorminox?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub połknięcia tabletek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Objawy przedawkowania są następujące: senność, zahamowanie lub pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, działanie przeciwcholinergiczne (rozszerzone źrenice, gorączka, suchość w ustach, zmniejszenie napięcia mięśni gładkich jelit), uderzenia gorąca, zwiększenie lub zmiany w częstości akcji serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, pobudzenie, chwiejny chód, oszołomienie, rozdrażnienie, uspokojenie, dezorientacja i omamy. Ciężkie zatrucia mogą spowodować majaczenie, zaburzenia psychotyczne, obniżenie ciśnienia tętniczego, napady drgawkowe, zmniejszoną częstość oddechów, utratę przytomności, śpiączkę i mogą stanowić zagrożenie życia.

Czy Dorminox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Dorminox wywołuje senność i w związku z tym może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W okresie pierwszych kilku dni stosowania leku, do czasu stwierdzenia w jaki sposób lek Dorminox wpływa na pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Dorminox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Dorminox - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Dorminox - powiązane artykuły

Leki bez recepty stosowane w bezsenności to preparaty ziołowe oraz preparaty zawierające melatoninę. Można stosować w łagodnych zurzeniach snu.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem