LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

EMLA (Lidocaine+Prilocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
EMLA (Rp) krem 25 mg + 25 mg/g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
EMLA (Rp) krem 25 mg + 25 mg/g 1 tuba 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 105,00 Cena 100% (zł): 105,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

EMLA

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aspen Pharma Trading Ltd.

CO ZAWIERA EMLA?

1 g kremu EMLA zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy. Lek zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu, który może powodować reakcje skórne.

jak działa emla?

Lek EMLA zawiera dwa środki miejscowo znieczulające: lidokainę i prylokainę. Działanie leku polega na krótkotrwałym zniesieniu czucia w powierzchownych warstwach skóry.

kiedy stosować lek emla?

Lek EMLA może być stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci do znieczulania skóry przed:
- wkłuciem igły w skórę (np. podczas wykonywania zastrzyku lub pobierania krwi do badań);
- drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze.
Lek EMLA może być stosowany u dorosłych i młodzieży również w celu znieczulenia narządów płciowych przed:
- wykonaniem zastrzyku;
- wykonaniem zabiegów medycznych takich jak np. usunięcie brodawek (zastosowanie kremu EMLA na narządy płciowe powinno być wykonywane pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki).
Lek EMLA może być stosowany u dorosłych również do znieczulania skóry przed zabiegiem oczyszczenia lub usunięcia uszkodzonej skóry owrzodzonych kończyn dolnych.

jak stosować lek emla?

Miejsce stosowania kremu, ilość kremu oraz czas jego stosowania zależą od tego w jakim celu jest on używany. Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka nałożą krem na odpowiednią okolicę lub pokażą pacjentowi jak należy to zrobić samodzielnie.

kiedy lek emla nie może być stosowany?

Leku EMLA nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę i prylokainę), inny podobny lek miejscowo znieczulający lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku emla?

Przed przepisaniem leku EMLA lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Nie należy stosować leku EMLA na obszary skóry z wysypką, skaleczeniami, zadrapaniami lub innymi otwartymi ranami, z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych. Nie stosować leku do oczu lub w pobliżu oczu; wewnątrz nosa, uszu lub jamy ustnej; w odbycie; na narządy płciowe u dzieci. Jeżeli u pacjenta występuje atopowe zapalenie skóry, wystarczające może być użycie kremu przez krótszy czas. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

jak stosować lek emla z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować lek emla w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku EMLA u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku emla?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku EMLA, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku emla?

W przypadku zastosowania większej ilości leku EMLA niż zalecona przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę należy niezwłocznie skontaktować się z nimi, nawet jeżeli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości.

czy lek emla wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek EMLA nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany w zalecanych dawkach.

jak przechowywać lek emla?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażać. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

uwagi

W sytuacji przypadkowego dostania się kremu EMLA do oka należy natychmiast przemyć oko letnią wodą lub roztworem soli fizjologicznej (0,9% roztworu NaCl). Należy zachować ostrożność, aby nic nie dostało się do oka do czasu powrotu czucia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl