LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Echinerba (Echinacea purpurea)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Echinerba (OTC) tabletki 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Echinerba

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. spółka komandytowa

SKŁAD
1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z ziela jeżówki purpurowej. 1 tabletka zawiera nie mniej 1 mg kwasów polifenolowych w przeliczeniu na kwas chlorogenowy.

Wskazania

Środek pomocniczy w chorobach przeziębieniowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 tabletka 3 razy dziennie. Czas podawania nie powinien być dłuższy niż 10 dni.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae. Gruźlica, zakażenie wirusem HIV oraz AIDS, białaczki, choroby autoimmunologiczne (np. stwardnienie rozsiane, kolagenozy). Nie należy stosować preparatu w przypadku immunosupresji.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół Stevens-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, astma i wstrząs anafilaktyczny). U pacjentów atopowych jeżówka może powodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną. W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni, może wystąpić leukopenia.

UWAGI
Preparat należy stosować ostrożnie u osób z rozpoznaną alergią (wziewną, skórną, pokarmową).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner