LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Essentiale Forte (Essential phospholipids) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Essentiale Forte (OTC) kapsułki 300 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Essentiale Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Co zawiera Essentiale Forte?

Lek Essentiale Forte występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych, zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę.

Jak działa Essentiale Forte?

Lek Essentiale Forte zawiera niezbędne fosfolipidy, które ze względu na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w łańcuchach bocznych nie mogą być syntezowane w organizmie. Fosfolipidy te po dostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek procesu chorobowego oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

Kiedy stosować Essentiale Forte?

Lek Essentiale Forte jest stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Jak stosować Essentiale Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
2 kapsułki 3 razy na dobę. Czas terapii nie jest ograniczony.
Dzieci
Leku Essentiale Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

Kiedy Essentiale Forte nie może być stosowany?

Leku Essentiale Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Essentiale Forte?

Jeśli po upływie kilku dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Jak stosować Essentiale Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Przed jednoczesnym zastosowaniem leku Essentiale Forte ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza.

Czy można stosować Essentiale Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Essentiale Forte.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Essentiale Forte?

Niezbyt często mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Essentiale Forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Essentiale Forte należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Essentiale Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Essentiale Forte nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Essentiale Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner