Dodaj do mojego indeksu leków »

Gynoxin Optima (Fenticonazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Gynoxin Optima (OTC) kapsułki dopochwowe miękkie 200 mg 3 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gynoxin Optima

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

CO ZAWIERA GYNOXIN OPTIMA?

1 kapsułka dopochwowa Gynoxin Optima zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu. Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA GYNOXIN OPTIMA?

Fentikonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

KIEDY STOSOWAĆ GYNOXIN OPTIMA?

Lek Gynoxin Optima jest stosowany w grzybiczym zapaleniu pochwy i sromu (nazywanym również drożdżycą pochwy i sromu).

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN OPTIMA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 kapsułka dopochwowa Gynoxin Optima, stosowana raz na dobę przez 3 kolejne dni.
Dzieci
Lek Gynoxin Optima nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Sposób podawania
Kapsułki dopochwowe są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Kapsułek dopochwowych nie należy przyjmować doustnie. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie; stosować wieczorem przed snem.

KIEDY GYNOXIN OPTIMA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Gynoxin Optima nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fentikonazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN OPTIMA?

Jeśli po upływie 24 godzin objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli partner uległ również zarażeniu; jeśli u pacjentki wystąpiły więcej niż dwa zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy; jeśli pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową; jeśli pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia; jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z następujących objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu, działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem. Leku Gynoxin Optima nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu - w czasie stosowania leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji.

JAK STOSOWAĆ GYNOXIN OPTIMA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek Gynoxin Optima zawiera tłuszcze oraz oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe) - w czasie stosowania leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ GYNOXIN OPTIMA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Gynoxin Optima może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią tylko pod nadzorem lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU GYNOXIN OPTIMA?

Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. Po zastosowaniu leku bardzo rzadko obserwowano następujące objawy niepożądane: uczucie pieczenia sromu i pochwy, wysypka rumieniowa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU GYNOXIN OPTIMA?

W przypadku rozgryzienia i (lub) połknięcia kapsułki dopochwowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

CZY GYNOXIN OPTIMA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Gynoxin Optima nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ GYNOXIN OPTIMA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych