LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Heparin-Hasco (Heparin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Heparin-Hasco (OTC) żel 250 j.m./g 1 tuba 35 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,80 Cena 100% (zł): 11,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Heparin-Hasco forte (OTC) żel 1000 j.m./g 1 tuba 35 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Heparin-Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA HEPARIN-HASCO LUB HEPARIN-HASCO FORTE?

Heparin-Hasco
1 g żelu Heparin-Hasco zawiera 250 j.m. heparyny sodowej. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - może powodować reakcje alergiczne.
Heparin-Hasco forte
1 g żelu Heparin-Hasco forte zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA HEPARIN-HASCO?

Heparyna stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

KIEDY STOSOWAĆ HEPARIN-HASCO LUB HEPARIN-HASCO FORTE?

Lek Heparin-Hasco jest wskazany jest w leczeniu wspomagającym:
- chorób żył powierzchniowych: zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,
- obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.

JAK STOSOWAĆ HEPARIN-HASCO LUB HEPARIN-HASCO FORTE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Heparin-Hasco i Heparin-Hasco forte


Dorośli
Należy równomiernie rozprowadzić cienką warstwę żelu (pasek długości 3 do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.
Dzieci
Leku Heparin-Hasco nie należy stosować u dzieci.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY HEPARIN-HASCO LUB HEPARIN-HASCO FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Heparin-Hasco nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (heparynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Heparin-Hasco na otwarte, krwawiące i sączące się rany, śluzówki i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA HEPARIN-HASCO?

Jeśli po upływie kilku dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną. Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek Heparin-Hasco należy odstawić. Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

JAK STOSOWAĆ HEPARIN-HASCO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ze względu na małe stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne. Jedynie u pacjentów ze skazą krwotoczną, długotrwałe stosowanie leku Heparin-Hasco na dużych powierzchniach skóry jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi może nasilić działanie przeciwzakrzepowe - w takim przypadku wskazane jest kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HEPARIN-HASCO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA HEPARIN-HASCO?

Podczas długotrwałego stosowania leku Heparin-Hasco mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA HEPARIN-HASCO?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY HEPARIN-HASCO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak jest danych dotyczących wpływu leku Heparin-Hasco na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HEPARIN-HASCO LUB HEPARIN-HASCO FORTE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl