LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lynparza (Olaparib)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lynparza (Rpz) kapsułki twarde 50 mg 448 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lynparza (Rpz) tabletki powlekane 100 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lynparza (Rpz) tabletki powlekane 150 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Co zawiera Lynparza?

Lek Lynparza jest dostępny w postaci kapsułek (jedna dawka) i tabletek (dwie dawki). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę. Dawki zawarte w kapsułkach i tabletkach leku Lynparza nie są takie same - nie wolno stosować ich zamiennie. Przyjęcie niewłaściwej dawki lub przyjęcie kapsułki zamiast tabletki może spowodować niewłaściwe działanie lek Lynparza lub może wywołać więcej działań niepożądanych.
1 kapsułka zawiera 50 mg olaparybu. 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg lub 150 mg olaparybu.

Jak działa Lynparza?

Olaparyb jest lekiem przeciwnowotworowym zaklasyfikowanym do grupy leków nazywanych inhibitorami PARP (inhibitory polimerazy poli-adenozynodifosforanu rybozy). Lek ten działa u osób, które są nosicielami zmutowanych (czyli zmienionych) genów nazywanych genami BRCA (inaczej genami raka piersi). W związku z tą mutacją, osoby te są bardziej narażone na zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów. Inhibitory PARP - do których należy olaparyb - działają poprzez zablokowanie enzymów biorących udział w naprawie uszkodzeń DNA i w ten sposób mogą wywołać śmierć komórek nowotworowych.

Kiedy stosować lek Lynparza?

 • Lynparza kapsułki
  Lek Lynparza w postaci kapsułek jest stosowany w leczeniu raka jajnika, określanego jako rak jajnika z mutacją genu BRCA. Lek ten jest podawany pacjentkom, u których już uzyskano pozytywne efekty działania na nowotwór po zastosowaniu innego leczenia, którym była standardowa chemioterapia zawierająca związki platyny. Przed podaniem leku Lynparza, u pacjentki musi zostać wykonany test, aby sprawdzić czy pacjentka choruje na typ raka z mutacją genu BRCA.
 • Lynparza tabletki
  Lek Lynparza w postaci tabletek jest stosowany w leczeniu kilku rodzajów nowotworów:
  - raka jajnika (z mutacją w obrębie genów BRCA1/2), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny;
  - raka jajnika, który wystąpił ponownie (nawrót choroby), po uzyskaniu odpowiedzi ze strony nowotworu na uprzednie leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny;
  - raka jajnika (HRD-dodatniego definiowanego na podstawie obecności mutacji w BRCA1/2 lub niestabilności genomu), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny i bewacyzumab (w tym typie nowotworu lek Lynparza jest stosowany razem z innym lekiem przeciwnowotworowym zawierającym bewacyzumab);
  - raka piersi (HER2-ujemnego, z mutacją BRCA), który rozprzestrzenił się poza guz pierwotny, po wcześniejszej chemioterapii przed lub po rozprzestrzenieniu się choroby nowotworowej;
  - raka trzustki (z mutacją BRCA), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią opartą na związkach platyny;
  - raka gruczołu krokowego (z mutacją BRCA), który rozprzestrzenił się poza guz pierwotny i nie reaguje już na farmakologiczne lub chirurgiczne leczenie obniżające poziom testosteronu (w tym przypadku pacjent powinien wcześniej otrzymywać pewne leki hormonalne, np. enzalutamid lub octan abirateronu).
  Przed podaniem leku Lynparza w postaci tabletek musi zostać wykonany test, aby sprawdzić u pacjenta obecność mutacji genu BRCA, o czym dokładnie poinformuje pacjenta lekarz prowadzący.

Jak stosować lek Lynparza?

Dawkowanie leku Lynparza, sposób podawania i czas leczenia ustala lekarz. Ważne jest codzienne przyjmowanie całej zaleconej dawki leku. Należy kontynuować kurację tak długo jak to zalecił lekarz.

Sposób podawania

Kapsułki
Kapsułki należy popić wodą. Kapsułki należy przyjmować co najmniej godzinę po posiłku, a po ich przyjęciu należy powstrzymać się od jedzenia przez co najmniej 2 godziny, ponieważ pożywienie może wpływać na wchłanianie leku z kapsułek. Kapsułek nie wolno przyjmować z sokiem grejpfrutowym.
Tabletki
Tabletki należy połykać w całości, z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletek nie należy żuć, rozkruszać, rozpuszczać ani dzielić. Tabletek nie wolno przyjmować z sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Lynparza?

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku Lynparza, powinien przyjąć kolejną jego dawkę o przewidzianej dla niej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Lynparza nie może być stosowany?

Leku Lynparza nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (olaparyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Lynparza nie wolno stosować u pacjentek karmiących piersią.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Lynparza?

Po wykonaniu testu kwalifikującego do terapii lekiem Lynparza, lekarz przeanalizuje jeszcze przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem, a także zweryfikuje przyjmowane przez pacjenta leki. Lekarz przedstawi zasady kontroli leczenia oraz będzie co miesiąc zlecał badania krwi w pierwszym roku leczenia, a następnie w regularnych odstępach. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek Lynparza z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Lynparza z jedzeniem i piciem?

Podczas leczenia lekiem Lynparza nie wolno spożywać soku grejpfrutowego, ponieważ może on wpływać na działanie leku Lynparza.

Czy można stosować lek Lynparza w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Lynparza nie  mogą przyjmować pacjentki, które są w ciąży lub mogłyby zajść w ciążę, ponieważ lek ten mógłby zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Pacjentki przyjmujące lek Lynparza nie powinny zajść w ciążę podczas leczenia i dlatego kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować dwie skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas leczenia lekiem Lynparza i przez miesiąc po przyjęciu ostatniej jego dawki. Lekarz omówi dokładnie z pacjentką zasady bezpiecznej antykoncepcji podczas leczenia. Kobiety przyjmujące hormonalne leki antykoncepcyjne muszą omówić to z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowych niehormonalnych metod zapobiegania ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Lynparza, musi jak najszybciej powiadomić o tym lekarza. Nie wolno karmić piersią w okresie przyjmowania leku Lynparza oraz przez miesiąc po przyjęciu ostatniej jego dawki.
Mężczyźni, którzy są leczeni lekiem Lynparza, muszą używać prezerwatyw podczas stosunków płciowych z partnerką, nawet wtedy gdy partnerka jest w ciąży, podczas przyjmowania leku Lynparza i przez 3 miesiące po przyjęciu ostatniej jego dawki. Partnerka mężczyzny przyjmującego lek Lynparza musi także stosować odpowiednią metodę antykoncepcji. Pacjent nie może być dawcą nasienia podczas przyjmowania leku Lynparza i przez 3 miesiące po przyjęciu ostatniej jego dawki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Lynparza?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas terapii lekiem Lynparza, są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza o wystąpieniu jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych: zadyszka, kaszel, świsty oddechowe (objawy zapalenia płuc); poczucie znacznego zmęczenia, bladość skóry lub przyspieszona praca serca, które mogą świadczyć o pojawieniu się niedokrwistości; objawy reakcji alergicznej, takie jak pokrzywka, trudności z oddychaniem lub przełykaniem, zawroty głowy.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Lynparza?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Czy Lynparza wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jeśli podczas leczenia lekiem Lynparza pojawią się zawroty głowy, osłabienie lub zmęczenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn lub posługiwać się narzędziami.

Jak przechowywać lek Lynparza?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Kapsułki należy przechowywać w lodówce (2-8°C) ale nie należy ich zamrażać. W razie potrzeby kapsułki można przechowywać poza lodówką (w temperaturze poniżej 30°C) przez okres do 3 miesięcy; po tym okresie należy wyrzucić wszystkie kapsułki, które nie zostały użyte. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania tabletek; tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner