Dodaj do mojego indeksu leków »

Olodon Free (Olopatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Olodon Free (Rp) krople do oczu, roztwór 1 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Olodon Free

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA OLODON FREE?

1 ml roztworu Olodon Free zawiera 1 mg olopatadyny w postaci chlorowodorku.

JAK DZIAŁA OLODON FREE?

Olopatadyna zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowych.

KIEDY STOSOWAĆ OLODON FREE?

Lek Olodon Free jest przeznaczony do leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

JAK STOSOWAĆ OLODON FREE?

Dawkowanie leku Olodon Free, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Olodon Free należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU OLODON FREE?

Jeśli pacjent pominie zastosowanie leku, należy możliwie najszybciej zakroplić do oka 1 kroplę, a później powrócić do normalnego, ustalonego sposobu dawkowania. Jeżeli do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY OLODON FREE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Olodon Free nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (olopatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OLODON FREE?

Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Przed zastosowaniem leku Olodon Free należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Lek Olodon Free nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

JAK STOSOWAĆ OLODON FREE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OLODON FREE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Olodon Free u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OLODON FREE?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Olodon Free, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OLODON FREE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przemyć oczy letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

CZY OLODON FREE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Przez pewien czas po zakropleniu leku Olodon Free widzenie może być niewyraźne - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do poprawy stanu widzenia.

JAK PRZECHOWYWAĆ OLODON FREE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 90 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych