LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Scopolan compositum (Hyoscine + Metamizole)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Scopolan compositum (OTC) tabletki drażowane 10 mg + 250 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
14,00
Cena
100% (zł):
14,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Scopolan compositum

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

Co zawiera Scopolan compositum?

Lek Scopolan compositum występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka drażowana zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Scopolan compositum?

Hioscyna zmniejsza stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego. Metamizol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym z grupy pochodnych pirazolonu oraz dodatkowo zmniejsza napięcie mięśni gładkich.

Kiedy stosować Scopolan compositum?

Lek Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych: przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).
Lek Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Jak stosować Scopolan compositum?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Scopolan compositum dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

  • Dorośli
    Doustnie: 1 do 2 tabletek Scopolan compositum jednorazowo. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek do 3 razy na dobę. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Scopolan compositum nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Kiedy Scopolan compositum nie może być stosowany?

Leku Scopolan compositum nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (hioscynę i metamizol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Scopolan compositum nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne. Nie stosować w przypadku, gdy występują: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość), wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost prostaty, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, przyspieszenie czynności serca, nużliwość mięśni (miastenia), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Nie należy stosować leku Scopolan compositum w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Scopolan compositum?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Scopolan compositum powinien być przyjmowany tylko doraźnie w zalecanych wskazaniach. Stosowanie leku Scopolan compositum należy omówić z lekarzem w następujących przypadkach: choroba refluksowa przełyku, wrzodziejące zapalenie jelit, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba niedokrwienna serca, zwężenie ujścia mitralnego (jednej zastawek w sercu), zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, nadwrażliwość na leki przeciwbólowe (objawiająca się dusznością, pokrzywką, obrzękiem języka, twarzy, warg i (lub) gardła, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu zapalenia zatok i polipów w nosie), astma oskrzelowa lub inne choroby alergiczne (w tym atopowe), przewlekła pokrzywka, uczulenie na barwniki lub konserwanty, nietolerancja alkoholu (objawiająca się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu; może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nagły ból brzucha o nieznanej przyczynie oraz jednocześnie pojawią się: gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka), ból podczas dotykania brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w kale. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg), odwodnionych, z wysoką gorączką, u których zmniejszeniu uległa objętość krwi, u pacjentów z niewydolnością serca i zaburzeniami krążenia, ponieważ lek może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Scopolan compositum i wezwać pomoc lekarską w razie wystąpienia nagłych objawów reakcji uczuleniowej, wstrząsu anafilaktycznego. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Scopolan compositum i niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów: agranulocytozy (której pierwszymi oznakami mogą być objawy infekcji, np. nagle pojawiająca się gorączka, dreszcze, bóle mięśni kończyn i stawów, pogarszający się stan ogólny, ból, stan zapalny i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i narządów płciowych); małopłytkowości (objawiającej się np. w postaci wybroczyn na skórze i błonach śluzowych, nawracających krwawień z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego); pancytopenii (której objawami są pogarszający się stan ogólny, osłabienie, objawy infekcji, gorączka, wybroczyny i nawracające krwawienia, bladość skóry). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Scopolan compositum i niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów ciężkich reakcji skórnych w postaci pęcherzy i nadżerek na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, spojówkach, z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu, lek należy stosować ostrożnie u osób z gorączką. W trakcie przyjmowania leku Scopolan compositum nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Jak stosować Scopolan compositum z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Scopolan compositum nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon). Przed rozpoczęciem stosowania leku Scopolan compositum należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania następujących leków: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów MAO, bupropionu, neuroleptyków z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapiny, olanzapiny, barbituranów (np. fenobarbitalu), fenytoiny, niektórych leków przeciwhistaminowych (przeciwuczuleniowych), amantadyny, leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny, acenokumarolu), dyzopiramidu, innych leków cholinolitycznych (np. ipratropium lub tiotropium, lub innych podobnych do atropiny), doustnych leków przeciwcukrzycowych, metoklopramidu, leków beta-adrenergicznych (stosowanych w leczeniu duszności i astmy) przeciwbakteryjnych sulfonamidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu), petydyny, metotreksatu, allopurynolu, cyklosporyny.

Czy można stosować Scopolan compositum w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Scopolan compositum nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Scopolan compositum?

Niezbyt często mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, zaparcia, nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk. Rzadko: uszkodzenie nerek, zatrzymanie wydalania moczu, zaburzenia widzenia. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne (zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka, uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym (prowadzące do agranulocytozy, małopłytkowości, niedokrwistości, pancytopenii). Mogą także wystąpić reakcje anafilaktyczne (alergiczne), reakcje anafilaktoidalne, astma, wstrząs anafilaktyczny oraz uszkodzenie wątroby.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Scopolan compositum?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub zażycia leku przez dziecko, należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza. Objawy przedawkowania mogą wynikać zarówno z działania metamizolu jak i hioscyny. Mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, a po przyjęciu bardzo dużych dawek - zaburzenia świadomości, śpiączka i drgawki. Poza tym mogą pojawić się: suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, przyspieszona czynność serca, obniżenie ciśnienia krwi, utrudnienie połykania, bolesne parcie na pęcherz, silne bóle brzucha, nudności i wymioty.

Czy Scopolan compositum wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek Scopolan compositum może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku.

Jak przechowywać Scopolan compositum?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Scopolan compositum - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Scopolan compositum - powiązane artykuły

Sobota, 12 grudnia 2020

Metamizol - ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów...

Więcej »

Najczęstsze wakacyjne bóle brzucha wynikaja z niestrawności, zapalenia pęcherza lub bolesnego miesiączkowania.

Więcej »

W zapobieganiu kamicy moczowej i pomocniczo w usuwaniu drobnych złogów i piasku nerkowego często stosowane są preparaty ziołowe.

Więcej »

Leki rozkurczowe i przeciwbólowe to leki objawowe, które łagodzą ból nie leczą jego przyczyny. Zobacz kiedy i które leki możesz zastosować.

Więcej »

Leki stosowane w dolegliwościach miesiączkowych to wyłącznie leki łagodzące objawy napięcia przedmiesiączkowego i leki przeciwbólowe i rozkurczowe.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem